Hátt í 1.100 titlar leigu- og sölumynda voru gefnir út hér á landi árið 2011 á vegum stærstu útgefenda mynddiska og myndbanda. Þar af voru útgefnar 642 sölumyndir og 421 leigumyndir. Fjöldi útgefinna sölumynda jókst lítillega frá fyrra ári, en útgefnum titlum leigumynda fækkaði nokkuð.

 

Langstærstur hluti leigu- og sölumynda sem gefnar eru út ár hvert eru bandarískar, eða um átta af hverjum tíu myndum. Á síðustu árum hefur uppruni útgefinna mynda smám saman orðið fjölbreyttari, einkum með auknum fjölda útgefinna evrópskra og ekki síst íslenskra mynda.

Leigumyndir
Sala mynddiska og myndbanda til myndaleiga árið 2011 nam ríflega 28.000 eintökum, eða rúmlega 10.000 færri eintökum en 2010. Á undanförnum árum hefur seldum eintökum til myndaleiga farið ört fækkandi. Fækkunin er 75 þúsund eintök frá því er best lét árið 2001, en þá seldust ríflega 103 þúsund eintök.

 

Fjöldi útleigðra myndbanda og diska árið 2011 er áætlaður 1,240 milljón eintaka. Frá 2001 hefur áætlaður fjöldi útleigðra mynddiska og myndbanda lækkað um ríflega 1,9 milljónir eintaka, eða úr 3,1 milljón leigðra eintaka. Miðað við áætlaða útleigu árið 2011 má gera ráð fyrir að hver einstaklingur hafi leigt sér mynd fjórum sinnum, eða meira en helmingi sjaldnar en þegar mest lét árið 2001, er áætluð útleiga var 11 myndir á mann. Inni í tölum um útleigu er ekki leiga á myndum á vegum myndveita (Video-on-Demand) um síma og í sjónvarp.

Sölumyndir
Lengi vel var eitt helsta einkenni íslensks myndbanda- og mynddiskamarkaðar takmarkað gengi sölumynda í samanburði við leigumyndir. Þetta hefur breyst upp á síðkastið þar sem sala sölumynda hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár, þar til árið 2008 að samdráttar tók að gæta í sölu mynda.

 

Árið 2011 nam sala sölumynda á vegum útgefenda rétt ríflega 700 þúsund eintökum, eða tæplega 50 þúsund eintökum færra en árið á undan, en þá seldust ríflega 752 þúsund eintök. Verðmæti seldra mynda á útgefendastigi á síðasta ári var 663 milljónir króna.


Um tölurnar
Árleg gagnasöfnun Hagstofunnar um útgáfu, dreifingu og sölu mynddiska og myndbanda tekur til helstu útgefenda og dreifenda. Tölur eru fengnar með góðfúslegu samþykki þeirra. Mat á fjölda útleigðra mynda er byggt á áætlun Myndmarks, samtökum rétthafa útgefenda leigumynda og myndaleiga, Screen Digest, sem og ýmsum öðrum tiltækum gögnum.

 

Talnaefni