Starfsfólki í leikskólum fækkar milli ára
Í desember 2010 störfuðu 5.488 manns í 4.770 stöðugildum við leikskóla á Íslandi. Það er fækkun um 151 starfsmann frá fyrra ári og stöðugildum fækkaði um 77. Í desember 2009 störfuðu 5.639 starfsmenn í 4.847 stöðugildum við leikskóla á Íslandi og höfðu þá aldrei verið fleiri. Á sama tíma hefur leikskólabörnum fjölgað um 245. Vert er að nefna að færri börn eru í 9-10 tíma vistun en á síðastliðnu ári og eins njóta færri börn stuðnings en áður. Körlum sem starfa í leikskólum fjölgar um 23 frá fyrra ári en konunum fækkar um 174.

Aukin starfsmannavelta
Brottfall starfsmanna á milli áranna 2009 og 2010 var 24,4% og hefur hækkað um 3,7 prósentustig frá fyrra ári. Hlutfallslega er mest brottfall meðal starfsmanna við ræstingar, 40,2%, en minnst meðal leikskólastjóra (9,8%) og aðstoðarleikskólastjóra (11,8%). Sé litið á menntun starfsmanna fækkar leikskólakennurum, ófaglærðum starfsmönnum við uppeldi og menntun og öðrum starfsmönnum en starfsmönnum með aðra uppeldismenntun fjölgar, s.s. menntun grunnskólakennara. Það skal tekið fram að hér er um tvær punktmælingar að ræða. Því koma starfsmenn sem hófu störf árið 2010 og hættu störfum fyrstu 11 mánuði ársins ekki fram í tölunum.

Mest fækkun í aldurshópnum 30-39 ára
Þegar rýnt er nánar í tölur um fjölda starfsmanna eftir aldri má sjá að starfsmönnum fækkar mest í aldurshópnum 30-39 ára. Á þeim aldri eru 130 færri starfsmenn (7,9%) en fyrir ári síðan. Í aldurshópnum 20-29 ára fækkar um 32 starfsmenn.

Barngildi á hvert stöðugildi starfsmanns fer hækkandi
Hagstofan hefur í gegnum árin reiknað út barngildi, en þar er tekið tillit til aldurs og dvalartíma barnsins. Þegar barngildi og stöðugildi starfsmanna við uppeldi og menntun eru skoðuð má sjá að börnum á starfsmann fækkaði talsvert frá árinu 1998 til 2008 en eftir það hefur börnum á starfsmann við uppeldi og menntun fjölgað á ný.

 

Leikskóli og grunnskóli í einni stofnun
Í kjölfar laga um leikskóla og grunnskóla frá árinu 2008 er orðið algengara að leikskólar og grunnskólar og jafnvel tónlistarskólar séu reknir sem ein skólastofnun með einum stjórnanda. Í desember 2010 eru rúmlega 20 skólastofnanir þar sem slíkur samrekstur á sér stað. Þetta rekstrarform er algengara í minni sveitarfélögum á landsbyggðinni en í stærri sveitarfélögum þó svo að undantekningar séu til frá því. Í gagnasöfnun Hagstofunnar eru skólastjórar í slíkum stofnunum taldir bæði til starfsmanna leikskóla og grunnskóla en stöðugildum skipt á milli leikskóla og grunnskóla í hlutfalli við vinnu skólastjórans. Þessi samrekstur skýrir fjölgun karla meðal leikskólastjóra frá árinu 2008.

Þá fækkar leikskólum um 5 frá síðasta ári úr 282 í 277, bæði vegna sameiningar og lokunar leikskóla.

Talnaefni