Starfsfólki við kennslu fækkar annað árið í röð
Haustið 2010 eru 7.589 starfsmenn í 6.858 stöðugildum í grunnskólum á Íslandi. Þar af eru 4.886 starfsmenn við kennslu í 4.671 stöðugildi. Starfsfólki fækkaði á milli ára annað árið í röð. Starfsmönnum við kennslu, þ.e. skólastjórnendum, deildarstjórum og kennurum fækkar um 92, sem er fækkun um 1,8%. Frá árinu 2008, þegar starfsmenn við kennslu voru flestir, hefur þeim fækkað um 215 manns. Sé litið á stöðugildi hefur stöðugildum sama hóps fækkað um 121 frá fyrra ári, sem er fækkun um 2,5%. Frá árinu 2008 hefur stöðugildum starfsmanna við kennslu fækkað um 345. Öðrum starfsmönnum grunnskólans en starfsfólki við kennslu hefur fækkað um 80 manns frá hausti 2008 og stöðugildum þeirra fækkað um 129.

Þegar starfshlutfall starfsmanna við kennslu og stjórnun er skoðað nánar sést að 568 færri einstaklingar eru nú skráðir í meira en fullt starf en haustið 2008. Svo virðist sem yfirvinna hafi minnkað hjá þessum hópi frá hausti 2008.

Kennarar með kennsluréttindi hafa aldrei verið fleiri
Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með réttindi mælst hærra. Á árunum 1998-2008 var hlutfall réttindakennara á bilinu 80-87%. Haustið 2010 eru 92,3% kennara með kennsluréttindi. Haustið 2010 voru 377 manns við kennslu án kennsluréttinda og er það mikil breyting frá haustinu 2002 þegar 931 einstaklingur án réttinda vann við kennslu í grunnskólum landsins. Hæst er hlutfall réttindakennara á landinu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem um 96% kennara hafa kennsluréttindi. Aðeins á Austurlandi (79,6%) og Vestfjörðum (81,3%) eru minna en 87% kennara með kennsluréttindi en utan höfuðborgarsvæðisins hefur hlutfall kennara með kennsluréttindi aukist hratt síðustu ár. 

Minna brottfall meðal starfsmanna við kennslu
Rúmlega 650 (657) starfsmenn við kennslu haustið 2009 eru ekki starfandi í grunnskólanum haustið 2010, eða 13,2% starfsmanna. Þeir hafa hætt sökum aldurs, eru í leyfi eða hafa horfið til annarra starfa. Þetta er minnsta brottfall sem mælst hefur í tölum Hagstofunnar frá upphafi gagnasöfnunarinnar 1998-1999. Brottfall úr kennslu er hlutfallslega meira meðal þeirra sem eru í hlutastarfi og þeirra sem eru án réttinda. Brottfall kennara með kennsluréttindi var 5,4% og hefur aldrei mælst svo lágt áður í mælingum Hagstofunnar.

Meðalaldur kennara heldur áfram að hækka
Yngri kennurum fækkar meira á milli ára en þeim sem eldri eru. Þannig fækkar kennurum sem eru yngri en 45 ára um 127 frá fyrra ári, meðan eldri starfsmönnum (45 ára og eldri) fjölgar um 35. Meðalaldur starfsmanna við kennslu er nú 45 ár og fer hækkandi. Haustið 2010 eru 493 starfsmenn við kennslu 60 ára og eldri. og hefur fjölgað jafnt og þétt í þessum aldurshópi frá árinu 1998 þegar 232 starfsmenn voru sextugir og eldri. Fyrirsjáanlegt er að þessir starfsmenn munu fara á eftirlaun á næstu árum.

Leikskóli, grunnskóli  og tónlistarskóli í einni stofnun
Í kjölfar laga um leikskóla og grunnskóla frá árinu 2008 er orðið algengara að leikskólar og grunnskólar og jafnvel tónlistarskólar séu reknir sem ein skólastofnun með einum stjórnanda. Í gagnasöfnun haustið 2010 eru rúmlega 20 skólastofnanir þar sem slíkur samrekstur á sér stað. Þetta rekstrarform er algengara í minni sveitarfélögum á landsbyggðinni en í stærri sveitarfélögum þó svo að undantekningar séu til frá því.

Talnaefni