FRÉTT MENNTUN 11. JÚNÍ 2024

Skólaárið 2023-2024 voru 18,7% starfsfólks við kennslu í grunnskólum án kennsluréttinda og hefur hlutfallið ekki verið hærra frá árinu 2002. Réttindalausu starfsfólki við kennslu fjölgaði um 132 frá hausti 2022.

Hlutfallslega fleiri karlar en konur voru án réttinda. Meðal karla við kennslu var hlutfallið 26,9% en 16,9% á meðal kvenna.

Ekki fleiri karlar við kennslu síðan 2003
Haustið 2023 störfuðu 9.475 starfsmenn í 8.415 stöðugildum í grunnskólum á Íslandi og hafði fjölgað um 0,7% frá fyrra ári. Þar af störfuðu 5.911 við kennslu.

Karlar við kennslu voru 1.089 haustið 2023 og hafa ekki verið fleiri síðan 2003. Hlufall þeirra af starfsfólki við kennslu hefur þó farið lækkandi á þessum tveimur áratugum. Þeir voru 23,3% starfsfólks við kennslu árið 2003 en hlutfallið hefur verið á bilinu 17,5% til 18,7% undanfarinn áratug.

Meðalaldur kennara án kennsluréttinda lækkar
Meðalaldur starfsfólks við kennslu lækkar lítillega frá fyrra ári, úr 46,7 árum í 46,1 ár. Ástæða þessarar lækkunar er lækkun meðalaldurs starfsfólks án kennsluréttinda úr 38,0 árum í 35,7 ár. Meðalaldur kennara með kennsluréttindi er 48,5 ár og er hann svo til óbreyttur frá fyrra ári.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1000 , netfang menntamal@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.