FRÉTT MENNTUN 16. NÓVEMBER 2023

Um 52.600 manns á aldrinum 25-64 ára tóku þátt í símenntun árið 2022 eða 26,7% landsmanna á þessum aldri. Það er aukning um 18,5% frá fyrra ári og er þátttaka í símenntun orðin meiri en hún var rétt fyrir kórónuveirufaraldurinn. Á síðasta áratug var þátttaka í símenntun mest árið 2015, þegar 27,3% þessa aldurshóps tóku þátt í símenntun, og voru tölur frá árinu 2022 einungis lítið eitt lægri en tölur frá því ári.

Mest fjölgaði þeim sem sóttu námskeið og aðra fræðslu með leiðbeinanda (t.d. ráðstefnur) en minni breytingar voru á fjölda þeirra sem sóttu skóla. Alls sóttu 18.200 manns á aldrinum 25-64 ára námskeið og 19.800 aðra fræðslu með leiðbeinanda utan skóla árið 2022. Þá voru 22.700 í skóla.

Þátttaka í símenntun mest á meðal háskólamenntaðra
Þátttaka í símenntun eykst með aukinni menntun. Hún var mest á meðal háskólamenntaðra en 35,1% háskólamenntaðra landsmanna á aldrinum 25-64 ára sóttu sér fræðslu árið 2022. Hlutfallið var lægra á meðal þeirra sem höfðu lokið starfs- og framhaldsmenntun, 23,2% og lægst meðal þeirra sem eingöngu höfðu lokið grunnmenntun, 15,7%.

Hærra hlutfall kvenna en karla á aldrinum 25-64 ára sóttu sér fræðslu, eða 32,0% kvenna en 21,8% karla.

Um gögnin
Tölurnar eru byggðar á niðurstöðum úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Vinnumarkaðsrannsóknin byggist á alþjóðlegum stöðlum og skilgreiningum. Í úrtökuramma rannsóknarinnar eru allir íslenskir og erlendir ríkisborgarar 16–74 ára sem hafa lögheimili á Íslandi. Í úrtak ársins 2022 völdust af handahófi 19.995 manns. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 19.597 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 11.482 einstaklingum sem jafngildir 58,6% svarhlutfalli. Allar niðurstöður hafa verið vegnar eftir kyni og aldri.

Símenntun er skilgreind sem öll menntun sem einstaklingur sækir, hvort sem er formlegt nám í skóla eða menntun utan skóla, s.s. á námskeiði, fyrirlestri eða á ráðstefnu. Sami einstaklingur getur bæði verið á námskeiði, í annarri fræðslu og í skóla en hver einstaklingur er aðeins talinn einu sinni í heildartölum.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1000 , netfang menntamal@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.