Hagstofa Íslands hefur tekið saman tölur um nemendur í grunn- og framhaldsskólum sem lærðu erlend tungumál skólaárið 2010-2011. Tölurnar eru birtar í tilefni af degi tungumála í Evrópu 26. september.

Tölurnar sýna meðal annars að aldrei hafa fleiri nemendur lært ensku í grunnskólum landsins, en 78,9% grunnskólanemenda læra ensku. Að meðaltali læra framhaldsskólanemendur 1,41 tungumál skólaárið 2010-2011, sem er svipað og undanfarin ár. Skólaárið 2010-2011 voru nemendur í kínversku bæði í grunnskólum og framhaldsskólum á Íslandi.

Færri grunnskólanemendur læra norsku eða sænsku í stað dönsku
Nemendur hefja nú flestir dönskunám í 7. bekk, við 12 ára aldur. Í mörgum skólum geta nemendur sem hafa kunnáttu í norsku eða sænsku, valið þau tungumál í stað dönsku. Á síðastliðnu skólaári lærði 101 barn sænsku frekar en dönsku og 78 börn lærðu norsku. Nemendur í sænsku og norsku hafa ekki verið færri frá upphafi gagnasöfnunar Hagstofunnar árið 1999.

Færri grunnskólanemendur læra þrjú erlend tungumál en kínverska kennd í fyrsta sinn
Grunnskólanemendum sem læra þrjú tungumál hefur farið fækkandi frá skólaárinu 2001-2002 þegar þeir voru flestir (1.656 nemendur, 3,8% nemenda). Síðastliðið skólaár lærðu 720 grunnskólanemendur þrjú tungumál, 1,7% nemenda. Þriðja tungumál er yfirleitt kennt sem valgrein í íslenskum grunnskólum.

 


Alls lærðu 463 grunnskólanemendur spænsku, 179 börn þýsku, 174 börn lærðu frönsku og 23 börn kínversku. Ekki hafa áður verið grunnskólanemendur í kínversku frá upphafi gagnasöfnunar Hagstofu Íslands.

Tæplega 19 þúsund framhaldsskólanemendur læra erlend tungumál
Skólaárið 2010-2011 lögðu 18.520 nemendur á framhaldsskólastigi stund á nám í erlendum tungumálum eða 73,7% nemenda á þessu skólastigi. Þetta er svipað hlutfall og undanfarin ár en skólaárið 2009-2010 voru 73,4% framhaldsskólanema skráðir til náms í einhverju erlendu tungumáli.

Íslenskir framhaldsskólanemar læra kínversku og japönsku
Nemendum í tungumálum sem fáir læra hér á landi hefur fjölgað. Í fyrsta sinn frá upphafi gagnasöfnunar Hagstofu Íslands árið 1999 læra íslenskir framhaldsskólanemendur kínversku en 18 nemendur lærðu kínversku á síðasta skólaári. Þá hefur nemendum sem læra japönsku í framhaldsskólum fjölgað verulega. Alls stunduðu 147 nemendur nám í japönsku skólaárið 2010-2011 en voru 114 árið á undan. Að auki lærðu 29 nemendur rússnesku í framhaldsskólum skólaárið 2010-2011 en voru 11 árið á undan. Nemendur sem læra íslensku sem erlent tungumál voru 368 og hefur fækkað um 47 frá fyrra skólaári.

 


Flestir framhaldsskólanemendur læra ensku eða 15.454, sem eru 61,5% nemenda. Næstflestir eru nemendur í dönsku eða 8.268; eða 32,9% nemenda. Þessi tungumál eru skyldunámsgreinar fyrir flesta nemendur í framhaldsskólum. Þýska er í þriðja sæti en skólaárið 2010-2011 voru 4.504 nemendur skráðir í þýskunám; 17,9% framhaldskólanemenda. Spænska er fjórða algengasta erlenda tungumálið í framhaldsskólum með 4.153 nemendur, 16,5% nemenda. Franska er í fimmta sæti með 2.289 nemendur, 9,1% nemenda.

Tungumálanám er vinsælla meðal stúlkna en pilta í framhaldsskólum
Stúlkur sækja frekar í tungumálanám í framhaldsskólunum en piltar. Alls læra 73,8% stúlkna og 73,5% pilta tungumál í framhaldsskólum. Hlutfall kynjanna er nokkuð jafnt í þeim tungumálum sem eru skyldugreinar samkvæmt námsskrá, þ.e. í ensku og dönsku. Fleiri piltar en stúlkur læra þýsku en fleiri stúlkur læra önnur erlend mál.

 

Um gögnin
Gögnum um tungumálanám nemenda grunnskóla er safnað einu sinni á ári fyrir allt skólaárið. Gögnum um nemendur framhaldsskóla var allt til ársins 2002 einungis safnað á haustin. Skólaárið 2002-2003 var að auki farið að safna gögnum um nemendur í tungumálanámi á vormisseri. Einungis eru taldir þeir nemendur í tungumálanámi á vormisseri sem einnig eru skráðir í nám á haustmisseri sama skólaár. Upplýsinga er eingöngu aflað um nemendur í lifandi tungumálum og því eru ekki taldir nemendur í forngrísku, latínu né esperantó.

Talnaefni
    Grunnskólar
    Framhaldsskólar