Samkvæmt manntali 2021 voru innflytjendur á Íslandi alls 52.541 eða 14,6% af heildarmannfjölda. Í síðasta manntali, sem tekið var 31. desember 2011, voru innflytjendur alls 24.398 eða 7,7% íbúa. Fjöldi innflytjenda hefur þannig tvöfaldast frá manntalinu 2011 en heildarfjölgun íbúa á Íslandi var 13,8% á tímabilinu. Í dag birtir Hagstofan niðurstöður um landsmenn eftir bakgrunni úr manntalinu 1. janúar 2021. Þetta er önnur frétt í útgáfuröð manntalsins.

Helstu niðurstöður eru eftirfarandi:

  • Innflytjendur á Íslandi voru alls 52.541 á manntalsdegi, 14,6% af íbúum landsins.
  • Fyrir rúmri öld voru 710 einstaklingar fæddir í útlöndum eða 0,75% af landsmönnum.
  • Hæst hlutfall innflytjenda var á Suðurnesjum um 23% en lægst á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra, rúm 8%.
  • Meðal smásvæða var hæst hlutfall innflytjenda í Reykjanesbæ og í Breiðholti.
  • Hæst hlutfall innflytjenda af heildarmannfjölda var í aldursflokki 30-39 ára (29,3%).
  • Pólverjar voru fjölmennastir innflytjenda (18.950).
  • Stærstur hluti innflytjenda frá Norðurlöndum og Asíu höfðu dvalið á Íslandi í meira en áratug.
Innflytjendur eru þeir einstaklingar sem fluttust til landsins, fæddust erlendis og eiga foreldra, afa og ömmur sem öll eru fædd erlendis. Afkomendur innflytjenda sem fæðast á Íslandi og þeir einstaklingar sem eiga annað foreldri erlent og fluttust til landsins eru flokkaðir með innlendum íbúum.

Ekki eru til gögn um innflytjendur í elstu manntölunum en upplýsingar um þá sem fæddir voru erlendis eru til í manntölum aftur til ársins 1855. Þar er þó að stórum hluta um að ræða börn íslenskra námsmanna sem fædd voru erlendis. Hið sama á við um nýrri manntöl þó hlutfallið sé lægra. Hlutfall þeirra einstaklinga sem fæddir voru utan Íslands var mjög lágt framan af. Fyrir rúmri öld, árið 1920, voru alls 710 einstaklingar fæddir í útlöndum eða 0,75% landsmanna en sambærilegt hlutfall var 17,7% árið 2021.

Hlutfall innflytjenda ekki lengur hæst á Vestfjörðum
Í manntalinu 2011 var hæst hlutfall innflytjenda á Vestfjörðum (10,8%) og næst hæst á Suðurnesjum (10,5%). Árið 2021 var hlutfallið hins vegar hæst á Suðurnesjum (23,1%) og næst hæst á Vestfjörðum (17,1%). Innflytjendum fjölgaði í öllum landshlutum milli manntala, mest á Suðurnesjum (181%) en þar var einnig mest fjölgun heildarmannfjöldans (28,2%). Minnst hlutfallsleg fjölgun innflytjenda var á Vestfjörðum (61,4%) en þar var fjölgun heildarmannfjölda 1,6% milli manntala.

Lægst hlutfall innflytjenda innan smásvæða í Kópavogi og Garðabæ
Hlutfall innflytjenda var hæst á smásvæðum sem tilheyra Reykjanesbæ (54,1% og 48,8%). Þar á eftir var smásvæði í Breiðholti í Reykjavík (47,9%).

Lægst hlutfall innflytjenda var innan eins smásvæðis í Smáranum og Fífuhvammi í Kópavogi (2,8%) og smásvæðis í Garðabæ (3,7%). Hlutfallið var einnig lágt innan smásvæðis í Grafarvogi í Reykjavík (4,0%) og jafnframt var hlutfallið lágt innan nokkurra smásvæða á Akureyri.

Níu af hverjum tíu innflytjendum 18-66 ára
Í hópi innflytjenda voru 90,2% á aldrinum 18-66 ára. Til samanburðar var hlutfall þessa aldurshóps af heildarmannfjölda 64,2%.

Samkvæmt tíu ára aldursflokkun var hæst hlutfall innflytjenda af heildarmannfjölda í aldursflokki 30-39 ára eða 29,3% (15.303 manns). Hæst hlutfall afkomenda innflytjenda sem fæddust á Íslandi var í flokknum 0-9 ára eða 8,9% (3.921 barn) og var sá hópur fjölmennari en hópur innflytjenda á þessum aldri (1.572 börn). Hlutfall afkomenda innflytjenda sem fæddir voru á Íslandi er hverfandi þegar kemur að íbúum yfir þrítugt.

Rúmlega þriðjungur innflytjenda frá Póllandi
Innflytjendur í manntalinu 2021 voru að miklum meirihluta frá Póllandi, alls 18.950 manns (36,1% innflytjenda). Í manntalinu 2011 voru innflytjendur frá Póllandi alls 8.769 (35,9% innflytjenda). Pólverjum sem flust höfðu hingað til lands hafði því fjölgað um 116% milli manntala en hlutfall þeirra af heildarfjölda innflytjenda var svipað. Næst mest var fjölgun Litháa og svo Filippseyinga og Rúmena. Hæst hlutfallsleg aukning var meðal Rúmena í hópi innflytjenda eða 825%.

Stærstur hluti innflytjenda frá Norðurlöndum og Asíu höfðu dvalið lengst
Af þeim 1.260 innflytjendum sem komu frá Norðurlöndunum voru 42,0% (529 manns) sem höfðu dvalið á Íslandi í meira en áratug. Næst hæst hlutfall innflytjenda sem búið höfðu lengur en tíu ár í landinu var fólk fætt í Asíu (41,3%).

Hæst hlutfall innflytjenda frá Serbíu og Víetnam með íslenskt ríkisfang
Af þeim innflytjendum sem dvalið höfðu á Íslandi í sjö ár eða lengur voru þeir einstaklingar sem fæddust í Serbíu með hæst hlutfall íslensks ríkisfangs (93%) af fæðingarlöndum með 200 eða fleiri innflytjendur. Þar á eftir voru innflytjendur frá Víetnam (87%) og Filippseyjum (82%). Af innflytjendum frá Póllandi sem dvalið höfðu í sjö ár eða lengur voru 23% með íslenskt ríkisfang. Hægt er að sækja um íslenskt ríkisfang eftir að hafa haft fasta búsetu á Íslandi í sjö ár.

Niðurstöður manntalsins 2021 eru birtar í áföngum frá nóvember 2022 til vorsins 2023 og er gert ráð fyrir mánaðarlegum birtingum eftir efni. Fjallað verður um menntun í næstu útgáfu sem fyrirhuguð er í janúar 2023.

Talnaefni

Greinargerð - Manntal og húsnæðistal 1. janúar 2021 (birt 14. nóvember 2022)

Eldri fréttir úr manntalinu 2021