FRÉTT MANNFJÖLDI 20. JANÚAR 2009

Hagstofa Íslands gefur nú í fyrsta skipti út tölur um innflytjendur og einstaklinga með erlendan bakgrunn en stofnunin hefur undanfarin misseri unnið að gerð gagnagrunns sem flokkar íbúa eftir uppruna. Í Hagtíðindahefti um innflytjendur og einstaklinga með erlendan bakgrunn 1996-2008 er gerð grein fyrir helstu skilgreiningum og fjallað um breytingar á bakgrunni landsmanna frá 1996-2008.  Þar kemur fram að innflytjendum og öðrum einstaklingum með erlendan bakgrunn hefur fjölgað ört hér á landi undanfarin ár. Hinn 1. janúar 2008 voru innflytjendur á Íslandi 25.265 talsins, eða 8,6% mannfjöldans. Það er mikil aukning frá árinu 1996 þegar innflytjendur voru einungis 2% landsmanna, eða 5.356 talsins. Hlutfall innflytjenda hér á landi er nú álíka hátt og í Noregi og Danmörku. Aftur á móti er hlutfall annarrar kynslóðar innflytjenda mun lægra hér á landi en í þessum löndum. Árið 1996 tilheyrðu einungis 0,1% landsmanna annarri kynslóð innflytjenda en 0,5 árið 2008.  

Innflytjendur hér á landi eru flestir á aldrinum 20-39 ára og er hlutfall barna í hópi innflytjenda hér talsvert lægra en í nágrannalöndunum. Annarrar kynslóðar innflytjendur eru aftur á móti langflestir yngri en tíu ára. Þetta atriði er öðru fremur til marks um stutta sögu innflytjenda hér á landi.

Fram undir lok 20. aldarinnar voru langflestir innflytjendur hér á landi frá Norðurlöndum. Innflytjendum frá löndum utan Norðurlanda fjölgaði ört eftir 1990. Árið 1996 voru 30% allra innflytjenda frá Norðurlöndum. Þetta hlutfall hafði lækkað í 7% árið 2008. Á sama tíma fjölgaði innflytjendum frá öðrum löndum Evrópu úr 40% í 68%.  Árið 1996 voru langflestir innflytjendur hérlendis frá Danmörku (761). Litlar sem engar breytingar hafa orðið á fjölda þeirra frá þessum tíma og árið 2008 voru danskir innflytjendur hér á landi 752. Innflytjendum frá löndum Austur-Evrópu hefur fjölgað mest hér á landi. Pólverjar nú langfjölmennasti hópur innflytjenda á Íslandi. Í upphafi árs 2008 voru þeir 9.082 samanborið við 347 árið 1996. 

Innflytjendur og einstaklingar með erlendan bakgrunn 1996-2008 - Hagtíðindi

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.