Árið 2015 fluttust 1.451 fleiri til landsins en frá því. Það eru heldur fleiri en í fyrra, þegar 1.113 fleiri fluttust til landsins heldur en frá því. Á árinu 2015 fluttust 7.461 til landsins, samanborið við 6.988 á árinu 2014. Alls fluttust 6.010 manns frá Íslandi árið 2015 samanborið við 5.875 árið 2014.

Íslenskir ríkisborgarar voru 1.516 fleiri en erlendir í hópi brottfluttra, eða 3.763 á móti 2.247. Íslenskir ríkisborgarar voru aftur á móti helmingi færri meðal aðfluttra en erlendir, 2.498 á móti 4.963. Alls fluttust því 1.265 íslenskir ríkisborgarar úr landi umfram aðflutta, á meðan aðfluttir erlendir ríkisborgarar voru 2.716 fleiri en brottfluttir.

Flestir fluttust til Danmerkur
Árið 2015 fluttust 2.729 íslenskir ríkisborgarar til Noregs, Danmerkur eða Svíþjóðar af 3.763 sem þangað fluttu. Ólíkt fyrri árum þegar flestir fluttust til Noregs fluttust flestir til Danmerkur, eða 1.030, en næst flestir til Noregs (937). Flestir aðfluttir íslenskir ríkisborgarar komu einnig frá þessum löndum eða 1.758 af 2.498, flestir frá Danmörku eða 681.

Á sama tíma fluttust flestir erlendir ríkisborgarar til Póllands, eða 536 af 2.247. Þaðan komu líka 1.596 erlendir ríkisborgarar. Hafa aðfluttir umfram brottflutta frá Póllandi ekki verið fleiri síðan 2008, en það ár komu 1.114 fleiri erlendir ríkisborgarar frá Póllandi heldur en fluttu þangað en 1.060 árið 2015.

 

39% aðfluttra og brottfluttra á aldursbilinu 20-29 ára
Árið 2015 var fjölmennasti hópur aðfluttra og brottfluttra á aldrinum 20-29 ára. Tæplega 37% brottfluttra var á þessu aldursbili og rúmlega 40% aðfluttra. Af einstökum árgöngum var 23 ára fjölmennasti hópurinn af brottfluttum (278) en jafn margir á aldrinum 24 ára og 25 ára fluttu til landsins, eða 337.

Erlendir ríkisborgarar með pólskt ríkisfang fjölmennastir í flutningum til og frá landinu
Eins og frá árinu 1996 eru einstaklingar með pólskt ríkisfang fjölmennastir aðfluttra erlendra ríkisborgara árið 2015. Á þessu var þó undantekning árið 2004, þegar einstaklingar með portúgalskt ríkisfang voru fjölmennastir aðfluttra erlendra ríkisborgarar. Fyrir 1996 voru danskir ríkisborgara oftast fjölmennastir erlendra ríkiborgarar sem fluttust til landsins. Til landsins fluttust 1.624 einstaklingar með pólskt ríkisfang árið 2015. Einstaklingar með pólskt ríkisfang voru einnig fjölmennastir þeirra erlendu ríkisborgara sem fluttu frá landinu árið 2015, eða 574.

Körlum fjölgar vegna búferlaflutninga
Árið 2015 fluttu 1.009 fleiri karlar til landsins en frá því og 442 konur. Fram til ársins 2003 fluttust að jafnaði fleiri konur til landsins en karlar. Þessi þróun snerist við á tímabilinu frá 2004–2008. Á þeim árum fluttust til landsins 4.215 fleiri karlar en konur. Árin 2009-2012 fluttust hins vegar 4.114 fleiri karlar en konur úr landi umfram aðflutta. Í fyrra bar svo við að 567 fleiri karlar en konur fluttust til landsins umfram brottflutta.

Innanlandsflutningum fjölgar um 1.175 milli ára
Fjöldi innanlandsflutninga náði hámarki á árinu 2007 en þá voru tilkynntir flutningar 58.186 einstaklinga. Eftir það fækkaði innanlandsflutningum jafnt og þétt og náðu þeir lágmarki sínu árið 2010 þegar 46.535 einstaklingar skiptu um lögheimili. Árið 2011 varð aftur á móti fjölgun í fyrsta sinn frá árinu 2007 en þá mældust innanlandsflutningar 49.398. Árið 2015 voru þeir 54.068 sem er fjölgun um 1.175 milli ára. Flestir þeirra voru flutningar innan sveitarfélags eða 33.991. Alls fluttu 11.315 einstaklingar milli sveitarfélaga innan sama landsvæðis árið 2015 en 8.762 flutti frá einu landsvæði til annars.

Flutningsjöfnuðurinn innanlands hagstæðastur á Suðurnesjunum
Þegar aðeins er horft til flutninga innanlands milli landshluta, eru fjórir landshlutar með hagstæðan flutningsjöfnuð árið 2015, aðrir fjórir landshlutar með óhagstæðan flutningsjöfnuð og Norðurland vestra með þrjá brottflutta umfram aðflutta innanlands. Flutningsjöfnuðurinn var hagstæðastur á Suðurnesjum, en þangað fluttu 157 umfram brottflutta frá landsvæðunum átta. Einnig var flutningsjöfnuðurinn hagstæður á Suðurlandi (57), Höfuðborgarsvæðinu (56) og Vesturlandi (28). Flutningsjöfnuður landshluta vegna innanlandsflutninga var aftur á móti óhagstæðastur á Austurlandi (-137), Vestfjörðum (-103) og Norðurlandi eystra (-55).

Árið 2015 nutu öll landsvæði, fyrir utan Norðurland vestra, góðs af flutningum milli landa enda flutningsjöfnuður þeirra jákvæður. Flestir þeirra 1.451 sem fluttust til Íslands umfram brottflutta enduðu á höfuðborgarsvæðinu (882). Þegar litið er til flutninga bæði innanlands og utan voru Vestfirðir (-97), Austurland (-96) og Norðurland vestra (-18), þau landsvæðið sem eru með neikvæðan flutningsjöfnuð árið 2015.

Búferlaflutningar eftir landsvæðum 2015    
  Aðfluttir umfram brottflutta
  Alls Innanlands Milli landa
       
Alls 1.451 1.451
Höfuðborgarsvæðið 938 56 882
Suðurnes 293 157 136
Vesturland 125 28 97
Vestfirðir -97 -103 6
Norðurland vestra -18 -3 -15
Norðurland eystra 12 -55 67
Austurland -96 -137 41
Suðurland 294 57 237

Aðferðir
Hagstofan metur búferlaflutninga á grundvelli upplýsinga um breytingar á lögheimili í íbúaskrá Þjóðskrár. Búferlaflutningar eru gerðir upp á grundvelli skráningardags í þjóðskrá en ekki eftir því hvenær flutningur fór fram. Rétt er að hafa í huga að nokkur töf getur orðið á því að útlendingar sem fá dvalarleyfi séu skráðir í íbúaskrá og að sama skapi getur dregist að þeir einstaklingar sem flytjast af landi brott séu felldir úr íbúaskrá. Sé unnið við skráningu jafnt og þétt yfir árið hefur þetta þó aðeins smávægileg áhrif á heildartölurnar.

Talnaefni