Brottfluttir umfram aðflutta voru 319 árið 2012
Árið 2012 fluttust 319 fleiri frá landinu en til þess. Það dró úr brottflutningi á árinu miðað við árið áður, þegar 1.404 fluttust úr landi umfram aðflutta. Alls fluttust 6.276 frá landinu, samanborið við 6.982 á árinu 2011. Alls fluttust 5.957 manns til Íslands árið 2012, sem er nokkur aukning miðað við árið 2011 þegar  5.578 manns fluttu til landsins.

Íslenskir ríkisborgarar voru mun fleiri en erlendir í hópi brottfluttra, eða 4.066 á móti 2.210. Íslenskir ríkisborgarar voru einnig fleiri meðal aðfluttra en erlendir, 3.130 á móti 2.827. Alls fluttust því 936 íslenskir ríkisborgarar úr landi umfram aðflutta, á meðan aðfluttir erlendir ríkisborgarar voru 617 fleiri en brottfluttir.

Noregur tekur við flestum íslenskum ríkisborgurum
Árið 2012 fluttust 3.015 íslenskir ríkisborgarar til Noregs, Danmerkur eða Svíþjóðar af 4.066 alls. Flestir fluttust til Noregs, eða 1.395. Flestir aðfluttir íslenskir ríkisborgarar komu einnig frá þessum löndum eða 2.321 af 3.130 alls, flestir þó frá Danmörku, eða 1.132.

Á sama tíma fluttust flestir erlendir ríkisborgarar til Póllands, eða 740 af 2.181 alls. Þaðan komu líka 886 erlendir ríkisborgarar. Þetta flutningsmynstur hefur haldist óbreytt frá því 2009, nema hvað Noregur hefur orðið hlutfallslega vinsælli meðal íslenskra ríkisborgara og dregið hefur úr vægi Póllands sem helsta áfangastaðar erlendra ríkisborgara.

Tíðasti aldur brottfluttra var 24 ár
Árið 2012 voru flestir brottfluttra á aldrinum 20–24 ára, flestir þó 24 ára af einstaka árgöngum. Fjölmennasti hópur aðfluttra var á aldrinum 25–29 ára og tíðasti aldur þeirra var 26 ára. Þegar tekið er tillit til fjölda brottfluttra umfram aðflutta var mest fækkun vegna fólksflutninga frá landinu í aldurshópnum 30–34 ára.


Körlum fækkar vegna búferlaflutninga
Árið 2012 fluttu 300 fleiri karlar úr landi en til landsins og 19 fleiri konur fluttu frá landinu en til þess. Fram til ársins 2003 fluttust að jafnaði fleiri konur til landsins en karlar. Þessi þróun snerist við á tímabilinu frá 2004–2008. Á þeim árum fluttust til landsins 4.215 fleiri karlar en konur. Á undanförnum fjórum árum hafa hins vegar 4.114 fleiri karlar en konur flust úr landi umfram aðflutta. Hlutfall kynjanna í mannfjöldanum hefur því jafnast á nýjan leik.

Innanlandsflutningum fækkar um 505 milli ára
Fjöldi innanlandsflutninga náði hámarki á árinu 2007 en þá voru tilkynntir flutningar 58.186 einstaklinga. Eftir það fækkaði innanlandsflutningum jafnt og þétt og náðu þeir lágmarki sínu árið 2010 þegar 46.535 einstaklingar skiptu um lögheimili. Árið 2011 varð aftur á móti fjölgun í fyrsta sinn frá árinu 2007 en þá mældust innanlandsflutningar 49.398. Innanlandsflutningar voru 48.893 árið 2012 sem er fækkun  um 505 milli ára. Flestir þeirra voru flutningar innan sveitarfélags (30.566). Alls fluttu 10.085 einstaklingar milli sveitarfélaga innan landsvæðis árið 2012 en 8.242 einstaklingur flutti frá einu landsvæði til annars.

Straumurinn til höfuðborgarsvæðis
Þegar aðeins er litið á innanlandsflutninga lá straumurinn frá öllum landsvæðum til höfuðborgarsvæðisins. Þangað fluttu alls 525 umfram brottflutta frá öðrum landsvæðum. Flutningsjöfnuðurinn var aftur á móti óhagstæðastur á Norðurlandi eystra (-206), Suðurnesjum (-152) og Vesturlandi (-142).

Langflestir þeirra sem fluttust til útlanda fóru frá höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum (298 alls af 319). Fleiri fluttust til útlanda frá öðrum landsvæðum en komu, nema á Vesturlandi (29) og Vestfjörðum (22). Þegar litið er til bæði innanlands- og utanlandsflutninga voru Vestfirðir eina landsvæðið sem kom út með jákvæðan flutningsjöfnuð árið 2012 en þangað fluttu 38 fleiri en fluttu brott.

Búferlaflutningar eftir landsvæðum 2012
  Aðfluttir umfram brottflutta    
  Alls Innanlands Milli landa
Alls -319 -319
Höfuðborgarsvæðið 313 525 -212
Suðurnes -238 -152 -86
Vesturland -113 -142 29
Vestfirðir 38 16 22
Norðurland vestra -62 -17 -45
Norðurland eystra -207 -206 -1
Austurland -12 5 -17
Suðurland -38 -29 -9

Aðferðir
Hagstofan metur búferlaflutninga á grundvelli upplýsinga um breytingar á lögheimili í íbúaskrá Þjóðskrár. Búferlaflutningar eru gerðir upp á grundvelli skráningardags í þjóðskrá en ekki eftir því hvenær flutningur fór fram. Rétt er að hafa í huga að nokkur töf getur orðið á því að útlendingar sem fá dvalarleyfi séu skráðir í íbúaskrá og að sama skapi getur dregist að þeir einstaklingar sem flytjast af landi brott séu felldir úr íbúaskrá. Sé unnið við skráningu jafnt og þétt yfir árið hefur þetta þó aðeins smávægileg áhrif á heildartölurnar.

Talnaefni