Lífskjarannsókn Hagstofu Íslands 2012 sýnir að 10,1% heimila höfðu lent í vanskilum með húsnæðislán eða leigu undanfarna 12 mánuði og 10,4% heimila lentu í vanskilum með önnur lán á sama tímabili. Rúm 27% heimila töldu húsnæðiskostnað þunga byrði og tæp 14% heimila töldu greiðslubyrði annarra lána en húsnæðislána þunga.

 
Skýringar: Öryggisbil (95%) 2012: Vanskil húsnæðislána eða leigu ±1,3, vanskil annarra lána ±1,2.

Árið 2012 áttu 48,2% heimila erfitt með að ná endum saman og tæp 36% heimila gátu ekki mætt óvæntum útgjöldum að upphæð 157 þúsund með þeim leiðum sem þau venjulega nýta til að standa undir útgjöldum. Þegar heildarmyndin er skoðuð fækkaði heimilum í fjárhagsvanda milli ára í fyrsta sinn frá árinu 2008.

 
Skýringar: Öryggisbil (95%) 2012: Getur ekki mætt óvæntum útgjöldum ±2,0, erfitt að ná endum saman ±2,0

Einstæðir foreldrar eru líklegri en aðrir hópar til að vera í fjárhagsvanda og konur sem búa einar lenda síður í vanskilum með lán en karlar sem búa einir. Heimili þar sem meðalaldur fullorðinna einstaklinga var 30–39 ár voru í mestum erfiðleikum. Því hærri sem meðalaldur fullorðinna einstaklinga er á heimilinu því minni líkur eru á því að heimilið eigi í fjárhagserfiðleikum.

Hagstofa Íslands hefur gefið út Hagtíðindi þar sem nánar er greint frá niðurstöðum um fjárhagsstöðu heimilanna 2004 til 2012.

Framkvæmd
Niðurstöðurnar eru fengnar úr lífskjararannsókn Hagstofunnar en hún er liður í samræmdri lífskjararannsókn Evrópusambandsins (EU-SILC). Úrtak lífskjararannsóknarinnar 2012 var 4.347 heimili. Eftir að þeir sem eru látnir og búsettir erlendis hafa verið dregnir frá var nettó úrtakið 4.018 heimili. Svör fengust frá 3.091 heimilum sem er 77% svarhlutfall. Lífskjararannsóknin var framkvæmd í mars til maí árið 2012.

Fjárhagsstaða heimilanna 2012 - Hagtíðindi

Talnaefni