Launavísitala í apríl 2017 er 598,4 stig og hækkaði um 0,2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna tólf mánuði hefur launavísitalan hækkað um 4,9%.

Launavísitala 2016-2017
Desember 1988=100   Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
  Vísitala Breyting frá fyrri mánuði, %
  síðustu 3 mánuði, % síðustu 6 mánuði, % síðustu 12 mánuði, %
 
2016          
Apríl 570,4 0,3 20,0 14,6 13,4
Maí 573,1 0,5 6,6 13,6 13,3
Júní 581,6 1,5 9,3 14,8 12,5
Júlí 581,9 0,1 8,3 14,0 11,3
Ágúst 583,4 0,3 7,4 7,0 11,2
September 586,7 0,6 3,6 6,4 10,5
Október 588,3 0,3 4,5 6,4 10,4
Nóvember 589,9 0,3 4,5 5,9 9,7
Desember 592,2 0,4 3,8 3,7 9,1
2017          
Janúar 592,4 0,1 2,8 3,6 8,7
Febrúar 595,1 0,4 3,6 4,1 5,5
Mars 597,3 0,4 3,5 3,6 5,0
Apríl 598,4 0,2 4,1 3,5 4,9
Skýring: Launavísitala er reiknuð og birt skv. lögum nr. 89/1989. Vísitalan miðast við regluleg laun í hverjum mánuði og er reiknuð og birt um miðjan næsta mánuð.

Minni 12 mánaða breyting í apríl 2016 en í apríl 2017 skýrist meðal annars af því að engar kjarasamningshækkanir voru á tímabilinu maí 2016 til apríl 2017 hjá stórum hluta starfsmanna á almennum vinnumarkaði. Í 12 mánaða breytingu vísitölunnar í apríl 2016 gætti hins vegar áhrifa tveggja kjarasamningshækkana hjá þessum hópi.

Kaupmáttur launa lækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði
Kaupmáttur launa í apríl 2017 er 138,8 stig og lækkaði um 0,3% frá fyrri mánuði. Síðustu tólf mánuði hefur vísitala kaupmáttar launa hækkað um 2,9%.


Um launa- og kaupmáttarvísitölu
Launavísitala er verðvísitala sem byggir á gögnum úr launarannsókn Hagstofu Íslands og sýnir breytingar á verði vinnustundar fyrir fasta samsetningu vinnutíma. Vísitalan tekur mið af breytingum reglulegra launa sem greidd eru fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Tekið er tillit til hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslna sem gerðar eru upp á hverju útborgunartímabili. Hvorki er tekið tillit til tilfallandi yfirvinnu né óreglulegra greiðslna enda er í lögum um launavísitölu ætlast til að breytingar á vinnutíma og samsetningu hans hafi ekki áhrif á vísitöluna.

Vísitala kaupmáttar launa byggir á launavísitölu og vísitölu neysluverðs. Almennt eykst kaupmáttur launa þegar laun hækka umfram verðlag en minnkar þegar verðbólga er meiri en launahækkanir. Hafa þarf í huga að kaupmáttur launa er annar en kaupmáttur ráðstöfunartekna. Hagstofan birtir einnig upplýsingar um kaupmátt ráðstöfunartekna þar sem tekið er tillit til heildarlauna, annarra tekna og tilfærslna, svo sem barna- og vaxtabóta, að frádregnum sköttum.

Talnaefni