Lífskjararannsókn Hagstofu Íslands 2011 sýnir að 10,2% heimila höfðu lent í vanskilum með húsnæðislán eða leigu undanfarna 12 mánuði og 12,4% heimila höfðu lent í vanskilum með önnur lán á sama tímabili. Árið 2011 áttu 51,5% heimila erfitt með að ná endum saman, 31,6% heimila töldu húsnæðiskostnað þunga byrði og 15,2% heimila taldi greiðslubyrði annarra lána en húsnæðislána/leigu vera þunga. Tæp 40% heimila gátu ekki mætt óvæntum útgjöldum að upphæð 160 þúsund með þeim leiðum sem þau venjulega nýta til að standa undir útgjöldum. Þegar heildarmyndin er skoðuð var fjárhagsstaða heimilanna heldur verri árið 2011 en næstu ár á undan. Helsta undantekningin frá því er að greiðslubyrði og vanskil annarra lána en húsnæðislána hefur minnkað frá árinu 2010.


Skýringar: Öryggisbil (95%) 2011: Getur ekki mætt óvæntum útgjöldum ±2,0, erfitt að ná endum saman ±2,0.

Þegar horft er til heimilisgerðar kemur í ljós að einstæðir foreldrar voru helst í fjárhagsvandræðum árið 2011. Barnlaus heimili þar sem búa fleiri en einn fullorðinn stóðu best fjárhagslega. Konur sem búa einar voru ólíklegri en aðrir til að lenda í vanskilum með bæði húsnæðislán og önnur lán.

Við greiningu eftir meðalaldri fullorðinna einstaklinga mátti sjá að heimili með meðalaldurinn 30–39 ára voru í mestum erfiðleikum. Almennt má segja að því hærri sem meðalaldur fullorðinna einstaklinga er á heimilinu því betur virðast heimilin vera stödd fjárhagslega.

Hagstofa Íslands hefur gefið út Hagtíðindi þar sem nánar er greint frá niðurstöðum um fjárhagsstöðu heimilanna 2004 til 2011.

Framkvæmd
Niðurstöðurnar eru fengnar úr lífskjararannsókn Hagstofunnar en hún er liður í samræmdri lífskjararannsókn Evrópusambandsins (EU-SILC). Úrtak lífskjararannsóknarinnar 2011 var 4.313 heimili. Eftir að þeir sem eru látnir og búsettir erlendis hafa verið dregnir frá var nettó úrtakið 4.018 heimili. Svör fengust frá 3.021 heimilum sem er 75% svarhlutfall. Lífskjararannsóknin var framkvæmd í mars til maí árið 2011.

Fjárhagsstaða heimilanna 2011 - Hagtíðindi

Talnaefni