FRÉTT LANDBÚNAÐUR 06. APRÍL 2018

Áætlað heildarframleiðsluvirði landbúnaðarins fyrir árið 2017¹ var 62,5 milljarður á grunnverði þ.e. að meðtöldum vörustyrkjum en frátöldum vörusköttum2 og lækkaði um 1,0% á árinu. Lækkun framleiðsluvirðis má rekja til 0,5% minna framleiðslumagns og 1,5% verðlækkunar samanborið við árið áður.

Virði afurða búfjárræktar er talið vera 42,2 milljarðar króna og þar af vörutengdir styrkir og skattar um 10,9 milljarðar króna. Virði afurða nytjaplönturæktar eru rúmir 15,7 milljarðar og þ.a. vörutengdir styrkir og skattar 502 milljónir króna3. Aðfanganotkun landbúnaðarins í heild er áætluð 38,6 milljarðar árið 2017 og dróst saman um 5,0% frá fyrra ári.  Breytingu á notkun aðfanga má rekja til 0,8% magnlækkunar og 4,3% lækkunar á verði.

Afkoma landbúnaðarins 2015-2017
Á verðlagi hvers árs, millj.kr. 2015 2016 2017*

Breyting milli  áranna 2016/2017,* %

Virði afurða nytjaplönturæktar   17.023 16.121 15.740 -2,4
Þ.a. vörutengdir styrkir og skattar af nytjaplönturækt 295 118 502 325,4
Virði afurða búfjárræktar   43.807 42.538 42.172 -0,9
Þ.a. vörutengdir styrkir og skattarf af búfjárrækt 10.336 10.574 10.872 2,8
Tekjur af landbúnaðarþjónustu   316 334 345 3,3
Tekjur af óaðskiljanlegri aukastarfsemi   3.425 4.084 4.204 2,9
Heildarframleiðsluvirði   64.571 63.077 62.462 -1,0
Kostnaður við aðfanganotkun   41.425 40.674 38.624 -5,0
Vergt vinnsluvirði   23.146 22.403 23.838 6,4
Afskriftir fastafjármuna   5.468 5.554 5.592 0,7
Hreint vinnsluvirði   17.678 16.849 18.246 8,3
Aðrir framleiðslustyrkir   195 186 205 10,2
Aðrir framleiðsluskattar   ... ... 0 ...
Þáttatekjur   17.873 17.035 18.451 8,3
Launakostnaður   4.855 6.186 6.261 1,2
Rekstrarhagnaður/einyrkjatekjur   13.018 10.849 12.189 12,4
Leiga og önnur leigugjöld af fasteignum sem ber að greiða (jarðaleiga)   154 235 235 ...
Fjármagnsgjöld   2.715 4.469 4.469 ...
Fjáreignatekjur   76 184 184 ...
*Áætlað        

¹Áætlun ársins 2017 byggist á lokaniðurstöðum ársins 2016 og þeim upplýsingum sem fyrirliggjandi eru um magn-og verðbreytingar árið 2017.

2Vörutengdir styrkir eru s.s. beingreiðslur.

3Hækkunin í vörutengdum styrkjum og sköttum af nytjaplönturækt skýrist vegna þess að búnaðargjald er ekki lagt á frá og með tekjuári 2017.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1100 , netfang upplysingar@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.