Framleiðsluverðmæti landbúnaðarins árið 2011 er áætlað 51,8 milljarðar króna og jókst um 10,2% að nafnverði frá fyrra ári. Aukning framleiðsluverðmætis nytjaplantna var 2,2%, en framleiðsluverðmæti afurða búfjárræktar jókst um 13,2%. Aðfanganotkun jókst á sama tíma um 7,8% að nafnverði, var 34,6 milljarðar árið 2011, og vergt vinnsluvirði jókst um 15,3%, í 17,1 milljarð.

Hagstofa Íslands gefur nú í fyrsta sinn út hagreikninga fyrir atvinnugreinina landbúnað í samræmi við alþjóðlega aðferðafræði. Reikningarnir gefa yfirsýn yfir tekjur, gjöld og afkomu greinarinnar í heild sinni á tímabilinu 2007 til 2011.

Hagreikningar landbúnaðarins 2007-2011 - Hagtíðindi

Talnaefni