Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Velta í farþegaflutningum milli landa með flugi var 29% lægri í maí-júní 2019 en á sama tímabili 2018. Á þessu tímabili hættu tvö flugfélög starfsemi, Primera Air í október 2018 og WOW air í mars 2019. Þrátt fyrir mikinn samdrátt í flugi var velta í öðrum einkennandi greinum ferðaþjónustu nánast óbreytt milli ára, en lækkunin var einungis 0,2% frá maí-júní 2018 til sama tímabils 2019.

Velta í gistiþjónustu var svo til óbreytt milli ára (+0,1%), einnig velta í veitingarekstri (-0,2%). Smávægileg aukning (2,0%) var í veltu bílaleigubíla. Velta ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda breyttist lítið í heild ( 0,1%). Hjá ferðaskrifstofum sem selja ferðir erlendis minnkaði velta um 10,7% en hjá ferðaskrifstofum sem selja ferðir á Íslandi jókst velta um 2,0%.

Velta eykst í sjávarútvegi
Velta jókst mest í sjávarútvegi og tengdum greinum. Velta í sjávarútvegi var 11,4% meiri í maí-júní 2019 en á sama tímabili árið áður. Á sama tíma jókst velta í heild- og umboðsverslun með fisk um 13,6%.

Hægir á byggingageiranum
Nú hægir á byggingaframkvæmdum eftir mikinn vöxt undanfarin ár. Velta í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð hækkaði um 0,8%.

Virðisaukaskattsvelta (milljarðar króna)
  Maí-júní 2018 Maí-júní 2019 Breyting, % Júlí 2017-júní 2018 Júlí 2018-júní 2019 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 812 803 -1,1 4.379 4.616 5,4
Landbúnaður og skógrækt² ... ... ... 51 ... ...
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 59 66 11,4 349 391 12,1
C-24 Framleiðsla málma 44 39 -11,4 236 256 8,7
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 77 73 -5,7 417 431 3,3
D/E Veitustarfsemi 30 32 6,2 177 194 9,2
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 63 63 0,8 338 364 7,6
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 35 30 -15,1 170 153 -10,0
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 37 42 13,6 214 251 17,0
G-4671 Olíuverslun 23 24 1,7 125 131 5,3
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 65 68 4,3 355 382 7,5
G-47 Smásala 82 85 4,1 468 486 3,9
H Flutningar og geymsla 95 76 -19,5 488 458 -6,1
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 35 35 0,0 194 197 1,9
J Upplýsingar og fjarskipti 38 40 3,8 209 230 9,7
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 10 10 2,0 50 51 1,7
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 20 20 -0,1 105 115 9,5
Erlend fyrirtæki sem selja rafræna þjónustu til einstaklinga á Íslandi 2 2 3,6 8 9 15,5
Aðrar atvinnugreinar 79 81 3,4 424 465 9,8

¹ Virðisaukaskattskyld velta er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
² Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Því eru ekki komnar áreiðanlegar tölur um veltu í landbúnaði og skógrækt fyrri hluta árs 2019.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 2. júlí sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 722,1 milljarður króna í mars og apríl 2019, sem var 3,9% hækkun frá sömu mánuðum árið 2018. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 724,9 milljarðar, sem er 4,2% hækkun milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar