Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Velta í farþegaflutningum milli landa með flugi var 25% lægri í júlí-ágúst 2019 en á sama tímabili 2018. Þrátt fyrir samdrátt í flugi var velta í öðrum einkennandi greinum ferðaþjónustu nánast óbreytt milli ára, en lækkunin var 0,4% frá júlí-ágúst 2018 til sama tímabils 2019.

Velta eykst í sjávarútvegi
Velta jókst mest í sjávarútvegi og tengdum greinum. Velta í sjávarútvegi var 16,8% meiri í júlí-ágúst 2019 en á sama tímabili árið áður. Á sama tíma jókst velta í heild- og umboðsverslun með fisk um 18,2%.

Bílasala og bílaviðgerðir
Velta í sölu og viðhaldi vélknúinna ökutækja var 13,6% lægri í júlí-ágúst 2019 en sömu mánuði 2018.

Virðisaukaskattsvelta (milljarðar króna)
  Júlí-ágúst 2018 Júlí-ágúst 2019 Breyting, % Sept. 2017-ágúst 2018 Sept. 2018-ágúst 2019 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 811 818 0,8 4.445 4.627 4,1
Landbúnaður og skógrækt² ... ... ... 51 52 0,4
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 56 65 16,8 354 401 13,4
C-24 Framleiðsla málma 44 38 -13,4 243 251 3,0
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 72 71 -1,5 422 432 2,2
D/E Veitustarfsemi 30 30 -0,5 181 194 7,2
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hr 63 66 4,8 343 367 7,0
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 29 25 -13,6 170 149 -12,3
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 33 39 18,2 216 257 18,8
G-4671 Olíuverslun 29 32 9,4 132 147 11,2
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 61 68 11,6 360 389 8,2
G-47 Smásala 84 89 7,0 469 492 4,9
H Flutningar og geymsla 110 88 -20,8 498 435 -12,6
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 48 48 -0,1 198 202 1,7
J Upplýsingar og fjarskipti 33 35 5,9 214 232 8,3
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 13 12 -3,7 50 51 0,7
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 29 29 2,1 107 116 7,9
Erlend fyrirtæki sem selja rafræna þjónustu til einstaklinga á Íslandi 1 1 -3,4 9 9 9,0
Aðrar atvinnugreinar 73 77 6,5 427 453 6,2
¹ Virðisaukaskattskyld velta er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
² Margir bændur skila virðisaukaskattskýrslu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Velta á tveggja mánaða tímabili gefur því ekki rétta mynd af þróun landbúnaðar.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar 6. september sl. var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 803,4 milljarðar króna í maí-júní 2019, sem var 1,1% lækkun frá sama tímabili árið 2018. Nú hafa nýrri tölur borist og velta á þessu tímabili er talin vera 805,3 milljarðar, sem er 0,8% lækkun milli ára. Fjallað er um endurskoðun birtra hagtalna í lýsigögnum. Einnig er birt töluleg samantekt á því hvernig nokkrir undirflokkar breytast við endurskoðun birtra hagtalna.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar