Nýskráningar einkahlutafélaga í nóvember 2016 voru 222. Síðustu 12 mánuði, frá desember 2015 til nóvember 2016, hefur nýskráningum einkahlutafélaga fjölgað um 15% í samanburði við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 2.688 ný einkahlutafélög skráð á tímabilinu, borið saman við 2.328 á fyrri 12 mánuðum. Hlutfallsleg fjölgun nýskráninga var mest í leigustarfsemi og ýmissi sérhæfðri þjónustu, þar sem þeim fjölgaði úr 163 í 274, eða um 68% á síðustu 12 mánuðum. Meðal annarra greina þar sem nýskráningum hefur fjölgað má nefna flutninga og geymslu þar sem fjölgunin var úr 45 í 61 nýskráningar (36%) og byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð þar sem þeim fjölgaði úr 278 í 355 (28%). Nýskráningum fækkaði í heild- og smásöluverslun og viðgerðum á vélknúnum ökutækjum um 4% frá fyrra tímabili (úr 282 í 271).

Í nóvember 2016 voru 100 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta. Gjaldþrotum fyrirtækja síðustu 12 mánuði, frá desember 2015 til nóvember 2016, hefur fjölgað um 63% í samanburði við 12 mánuði þar á undan. Alls voru 1.010 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta á tímabilinu, borið saman við 618 á fyrra tímabili. Á síðasta 12 mánaða tímabili hefur gjaldþrotum fjölgað hlutfallslega mest í fjármála- og vátryggingastarfsemi, þar sem þeim fjölgaði úr 33 í 91 frá fyrra tímabili (176%). Einnig má nefna að gjaldþrotum fjölgaði frá fyrra tímabili úr 46 í 97 í sérfræðilegri, vísindalegri og tæknilegri starfsemi (111%), í upplýsingum og fjarskiptum fjölgaði gjaldþrotum úr 32 í 63 (97%), auk þess sem þeim fjölgaði úr 103 í 202 í heild- og smásöluverslun og viðgerðum á vélknúnum ökutækjum (96%). Gjaldþrotum fjölgaði í öllum helstu atvinnugreinabálkum frá fyrra tímabili, en þeim fjölgaði hvað hægast í flutningum og geymslu, úr 20 í 22 (10%).

Nýskráningar og gjaldþrot
  Nóvember   Desember–nóvember  
  2015 2016 % 2014–2015 2015–2016 %
Nýskráningar ehf.            
Alls 222 231 4 2.328 2.688 15
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   5 6 20 86 99 15
C Framleiðsla  7 6 -14 92 99 8
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   30 24 -20 278 355 28
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   24 26 8 282 271 -4
H Flutningar og geymsla   4 3 -25 45 61 36
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   17 13 -24 165 170 3
J Upplýsingar og fjarskipti  15 20 33 168 202 20
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   41 39 -5 350 371 6
L Fasteignaviðskipti   38 40 5 349 404 16
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   21 19 -10 223 234 5
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   11 23 109 163 274 68
Aðrar atvinnugreinar 9 12 33 127 148 17
             
Gjaldþrot            
Alls 35 100 186 618 1.010 63
A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar   2 4 100 23 28 22
C Framleiðsla  2 4 100 39 56 44
F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð   7 14 100 124 176 42
G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum   11 18 64 103 202 96
H Flutningar og geymsla   1 1 0 20 22 10
I Rekstur gististaða og veitingarekstur   1 5 400 47 59 26
J Upplýsingar og fjarskipti  4 9 125 32 63 97
K Fjármála- og vátryggingastarfsemi   0 12 - 33 91 176
L Fasteignaviðskipti   1 11 1.000 83 99 19
M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi   1 10 900 46 97 111
N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta   4 6 50 33 54 64
Aðrar atvinnugreinar 1 6 500 35 63 80

Talnaefni:
  Fyrirtæki
  Gjaldþrot