Frá nóvember 2017 til október 2018, voru að jafnaði 18.230 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 602 (3,4%) frá síðustu 12 mánuðum þar á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 193.600 einstaklingum laun sem er aukning um 6.200 (3,3%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

Sumarið 2018 voru álíka margir launþegar í ferðaþjónustu og sumarið áður. Þetta er í fyrsta sinn síðan 2009 sem fjöldi launþega í ferðaþjónustu eykst ekki mikið milli ára.

Í október 2018 voru um 133.800 launþegar í viðskiptahagkerfinu og hefur þeim fjölgað um 1.700 (1,3%) samanborið við október 2017. Í heild hefur launþegum í heild fjölgað um 3.600 (1,9%) á sama tímabili. Launþegum fækkaði milli ára í sjávarútvegi ( 5,6%); tækni- og hugverkaiðnaði ( 1,3%) og í smásölu (-0,7%).

Fjöldi launagreiðenda og launþega í nokkrum atvinnugreinum¹
Launagreiðendur Launþegar í október
  okt. 2018 2017 2018 Breyting %
Allar atvinnugreinar 18.336 188.600 192.300 3.600 1,9
Viðskiptahagkerfið (ÍSAT nr. 03-82, 95-96) 14.464 132.100 133.800 1.700 1,3
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 487 9.000 8.500 -500 -5,6
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 1.049 17.300 17.800 600 3,4
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.857 13.200 13.800 700 5,1
Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum (ÍSAT nr. 45) 512 3.500 3.600 100 2,9
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 46) 1.002 8.700 8.900 200 2,3
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 47) 881 15.300 15.200 -100 -0,7
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 602 40.300 41.600 1.300 3,3
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.160 16.100 16.600 500 3,0
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 1.926 28.100 28.400 300 1,0
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 950 13.000 12.800 -200 -1,3

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið vanmat í nýjustu tölum þegar launagreiðendur skila ekki inn upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar verða jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna.

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í september 2018 telst nú vera 18.488 og heildarfjöldi launþega 195.800. Fjöldi launþega jókst um 4.300 (2,3%) frá september 2017 til september 2018.

Þegar tölur voru birtar 28. nóvember s.l. töldust vera 18.318 launagreiðendur og um 191.500 launþegar í september 2018. Fjöldi launþega var þá talinn hafa aukist um 3.900 (2,1%) frá september 2017 til september 2018.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hafa verður í huga að í tölum um launþega eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Hagstofa Íslands gefur út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Yfirlitið byggist á skattframtölum fyrir tekjuárin 2002–2017 og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofa Íslands framkvæmir samfellda vinnumarkaðsrannsókn (VMR) allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutíma eftir atvinnugreinum) árlega. Í VMR eru einnig upplýsingar um þá sem eru sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru, skráðir í Þjóðskrá og með fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Hagstofa hóf nýlega birtingu á heildarfjölda starfandi samkvæmt skráargögnum, þ.e. bæði launþegum og öðrum. Þar eru starfandi meðal annars flokkaðir eftir aldri, kyni og lögheimili.

Talnaefni
Launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Launþegar í öllum atvinnugreinum