Á 12 mánaða tímabili, frá nóvember 2016 til október 2017, voru að jafnaði 17.411 launagreiðendur á Íslandi og hafði þá fjölgað um 642 (3,8%) frá síðustu 12 mánuðum þar á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 186.900 einstaklingum laun sem er aukning um 8.400 (4,7%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

Launþegum fjölgar milli ára í byggingariðnaði og ferðaþjónustu, en ekki eins hratt og áður. Launþegum fækkar í sjávarútvegi.

Í október 2017 voru 2.660 launagreiðendur og um 12.900 launþegar í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og hafði launþegum fjölgað um 1.500 (14%) samanborið við október 2016. Í október voru 1.783 launagreiðendur og um 26.800 launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu og hafði launþegum fjölgað um 1.700 (7%) á einu ári. Á sama tímabili hefur launþegum í heild fjölgað um 6.500 (4%).

Hafa verður í huga að í þessum tölum eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Tafla 1: Fjöldi launagreiðenda og launþega í nokkrum atvinnugreinum¹
  Launagreiðendur Launþegar í október
  okt. 2017 2016 2017 Breyting %
           
Allar atvinnugreinar   17.335 180.400 186.900 6.500 4
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 481 9.100 8.900 -200 -3
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 1.039 17.300 17.200 -100 -1
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.660 11.300 12.900 1.500 14
Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum (ÍSAT nr. 45) 487 3.300 3.500 100 3
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 46) 979 8.700 8.800 100 2
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 47) 858 14.400 15.100 800 5
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 569 39.000 39.900 900 2
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.124 16.000 16.100 200 1
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 1.783 25.000 26.800 1.700 7
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 908 12.800 13.100 200 2
Skapandi greinar (ÍSAT nr. 3212, 58-60, 6201-6202, 7021, 7111, 731, 741-743, 8552, 90, 9101-9102) 1.580 9.200 9.200 0 0
¹ Nánari lýsing á þessum atvinnugreinaflokkum er að finna í lýsigögnum          

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið vanmat í nýjustu tölum þegar launagreiðendur skila ekki inn upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar verða jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna.

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í september 2017 telst nú vera 17.693 og heildarfjöldi launþega 190.800. Fjöldi launþega jókst um 7.700 (4,2 %) frá september 2016 til september 2017.

Þegar fréttatilkynning var gefin út í nóvember 2017 töldust vera 17.367 launagreiðendur og 189.900 launþegar í september 2017. Fjöldi launþega var þá talinn hafa aukist um 6.800 (3,7%) frá september 2016 til september 2017.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Yfirlitið byggist á skattframtölum fyrir tekjuárin 2002–2016 og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofa Íslands framkvæmir samfellda vinnumarkaðsrannsókn (VMR) allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutíma eftir atvinnugreinum) árlega. Í VMR eru einnig upplýsingar um þá sem eru sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru, skráðir í Þjóðskrá og með fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Talnaefni:
   Einkennandi greinar ferðaþjónustu
   Allar atvinnugreinar