Frá desember 2017 til nóvember 2018, voru að jafnaði 18.343 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 652 (3,7%) frá síðustu 12 mánuðum þar á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 194.100 einstaklingum laun sem er aukning um 6.100 (3,2%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

Breyting á fjölda launþega milli ára

Í nóvember 2018 voru um 135.800 launþegar í viðskiptahagkerfinu og hefur þeim fjölgað um 2.600 (1,9%) samanborið við nóvember 2017. Í heild hefur launþegum í heild fjölgað um 4.500 (2,3%) á sama tímabili. Launþegum fækkaði milli ára í sjávarútvegi (-1,8%); tækni- og hugverkaiðnaði (-1,3%) og smásölu (-0,2%).

Fjöldi launagreiðenda og launþega
Launagreiðendur Launþegar í nóvember
  nóv. 2018 2017 2018 Breyting %
Allar atvinnugreinar 18.556 190.500 195.000 4.500 2,3
Viðskiptahagkerfið (ÍSAT nr. 03-82, 95-96) 14.621 133.200 135.800 2.600 1,9
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 485 8.800 8.600 -200 -1,8
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 1.058 17.200 17.800 600 3,7
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.906 13.400 14.400 1.000 7,4
Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum (ÍSAT nr. 45) 518 3.600 3.700 100 2,7
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 46) 1.016 9.000 9.100 100 1,1
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 47) 894 16.200 16.200 0 -0,2
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 603 42.400 42.900 500 1,2
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.176 16.200 16.800 600 3,5
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 1.891 28.300 28.800 500 1,7
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 975 13.300 13.100 -200 -1,3

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið vanmat í nýjustu tölum þegar launagreiðendur skila ekki inn upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar verða jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í október 2018 telst nú vera 18.543 og heildarfjöldi launþega 192.700. Fjöldi launþega jókst um 4.100 (2,2%) frá október 2017 til október 2018.

Þegar tölur voru birtar 15. janúar sl. töldust vera 18.336 launagreiðendur og um 192.300 launþegar í október 2018. Fjöldi launþega var þá talinn hafa aukist um 3.600 (1,9%) frá október 2017 til október 2018.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hafa verður í huga að í tölum um launþega eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Hagstofa Íslands gefur út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Yfirlitið byggist á skattframtölum fyrir tekjuárin 2002–2017 og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofa Íslands framkvæmir samfellda vinnumarkaðsrannsókn (VMR) allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutíma eftir atvinnugreinum) árlega. Í VMR eru einnig upplýsingar um þá sem eru sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru, skráðir í Þjóðskrá og með fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Hagstofa hóf nýlega birtingu á heildarfjölda starfandi samkvæmt skráargögnum, þ.e. bæði launþegum og öðrum. Þar eru starfandi meðal annars flokkaðir eftir aldri, kyni og lögheimili.

Talnaefni
Launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Launþegar í öllum atvinnugreinum