Frá febrúar 2018 til janúar 2019, voru að jafnaði 18.416 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 597 (3,4%) frá síðustu 12 mánuðum þar á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 194.600 einstaklingum laun sem er aukning um 5.300 (2,8%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

Breyting á fjölda launþega milli ára

Í janúar 2019 voru um 128.000 launþegar í viðskiptahagkerfinu og hefur þeim fjölgað um 200 (0,2%) samanborið við janúar 2018. Í heild hefur launþegum í heild fjölgað um 2.600 (1,4%) á sama tímabili.

Fjöldi launagreiðenda og launþega
Launagreiðendur Launþegar í janúar
  jan. 2019 2018 2019 Breyting %
Allar atvinnugreinar 17.742 184.900 187.500 2.600 1,4
Viðskiptahagkerfið (ÍSAT nr. 03-82, 95-96) 13.938 127.700 128.000 200 0,2
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 438 8.000 7.700 -400 -4,6
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 1.027 17.000 17.000 0 0,1
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.771 12.800 13.300 500 4,2
Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum (ÍSAT nr. 45) 491 3.500 3.400 0 -1,3
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 46) 986 8.800 8.900 100 1,1
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 47) 865 15.300 15.200 -100 -0,9
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 589 40.500 42.100 1.600 3,9
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.145 16.300 16.800 500 3,2
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 1.810 25.900 25.800 -100 -0,5
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 939 12.900 12.800 -100 -0,6

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið um vanmat að ræða þegar launagreiðendur skila ekki inn upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar verða jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna.

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í nóvember 2018 telst nú vera 18.607 og heildarfjöldi launþega um 194.900. Fjöldi launþega jókst um 4.400 (2,3%) frá nóvember 2017 til nóvember 2018. Þegar tölur voru birtar 6. mars sl. töldust vera 18.556 launagreiðendur og um 195.000 launþegar í nóvember 2018. Fjöldi launþega var þá talinn hafa aukist um 4.500 (2,3%) frá nóvember 2017 til nóvember 2018.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hafa verður í huga að í tölum um launþega eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Hagstofa Íslands gefur út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Yfirlitið byggist á skattframtölum fyrir tekjuárin 2002–2017 og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofa Íslands framkvæmir samfellda vinnumarkaðsrannsókn (VMR) allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutíma eftir atvinnugreinum) árlega. Í VMR eru einnig upplýsingar um þá sem eru sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru, skráðir í Þjóðskrá og með fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Hagstofa hóf nýlega birtingu á heildarfjölda starfandi samkvæmt skráargögnum, þ.e. bæði launþegum og öðrum. Þar eru starfandi meðal annars flokkaðir eftir aldri, kyni og lögheimili.

Talnaefni
Launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Launþegar í öllum atvinnugreinum