FRÉTT FYRIRTÆKI 12. NÓVEMBER 2018

Á 12 mánaða tímabili, frá september 2017 til ágúst 2018, voru að jafnaði 18.127 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 645 (3,7%) frá síðustu 12 mánuðum þar á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 192.800 einstaklingum laun sem er aukning um 6.900 (3,7%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

Í ágúst 2018 voru 2.047 launagreiðendur og um 31.700 launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu, og hefur launþegum fækkað um 100 (0,3%) samanborið við ágúst 2017. Á sama tímabili hefur launþegum í heild fjölgað um 4.200 (2,1%).

Fjöldi launagreiðenda og launþega í nokkrum atvinnugreinum¹
Launagreiðendur Launþegar í ágúst
 ágúst 201820172018Breyting%
Allar atvinnugreinar18.490198.300202.5004.2002,1
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102)6289.3009.100-200-2,4
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102)1.06217.80018.3005002,7
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43)2.82513.40014.2008005,9
Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum (ÍSAT nr. 45)5023.6003.7001002,2
Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 46)1.0009.3009.4001000,9
Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 47)87215.40015.200-200-1,2
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85)57942.80044.7001.8004,3
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88)1.14816.90017.4005003,1
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79)2.04731.80031.700-100-0,3
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72)94013.30013.300-100-0,6
Skapandi greinar (ÍSAT nr. 3212, 58-60, 6201-6202, 7021, 7111, 731, 741-743, 8552, 90, 9101-9102)1.6829.3008.800-500-5,1
¹ Nánari lýsing á þessum atvinnugreinaflokkum er að finna í Lýsigögnum.

Fjöldi starfandi í júlí 2018
Heildarfjöldi starfandi var 213.295 í júlí 2018, sem er 2,3% aukning frá sama mánuði ári áður. Þá eru taldir með launþegar, eigin atvinnurekendur sem reikna sér endurgjald og fólk í fæðingarorlofi.

Starfsfólk í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Í júní og júlí 2018 voru rúmlega 35 þúsund manns starfandi í einkennandi greinum ferðaþjónustu. Að jafnaði er helmingur starfsfólks konur, en hjá konum eru meiri árstímasveiflur. Undanfarin ár hafa fleiri konur en karlar starfað í ferðaþjónustu á sumrin, en fleiri karlmenn á veturna.

Stór hluti starfsfólks í ferðaþjónustu er af erlendum uppruna. Á árunum 2008-2011 voru að jafnaði 15% starfsfólks af erlendum uppruna, en nú er það hlutfall komið í 30%. Einnig er algengara að starfsfólk í ferðaþjónustu hafi ekki lögheimili á Íslandi, sem þýðir að annaðhvort stoppar það stutt eða er nýflutt til landsins.

Starfsfólk í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð eru karlmenn um 94% starfsfólks og hefur það hlutfall haldist stöðugt síðast liðinn áratug. Á sama tíma hafa orðið miklar sveiflur í fjölda starfsfólks. Sumarið 2008 voru um 19 þúsund starfsmenn í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð en eftir hrun fækkaði þeim mikið og voru um 9 þúsund sumarið 2011. Sumarið 2018 var fjöldi starfsmanna í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð kominn í um 16 þúsund. Á árunum fyrir hrun störfuðu margir innflytjendur í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð. Fyrri hluta árs 2008 var hlutfall starfsfólks af erlendum uppruna um 30% en fór niður í 10% á árunum 2010-2013. Nú er hlutfallið aftur komið í 30%.

Starfandi í öðrum atvinnugreinum Frekari upplýsingar um fjölda starfandi eftir atvinnugreinum má sjá í frétt og í veftöflum.

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið vanmat í nýjustu tölum þegar launagreiðendur skila ekki inn upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar verða jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna. Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í júlí 2018 telst nú vera 18.364 og heildarfjöldi launþega 204.100. Fjöldi launþega jókst um 4.900 (2,5%) frá júlí 2017 til júlí 2018.

Þegar tölur voru birtar í október 2018 töldust vera 18.258 launagreiðendur og 204.100 launþegar í júlí 2018. Fjöldi launþega var þá talinn hafa aukist um 4.800 (2,4%) frá júlí 2017 til júlí 2018.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hafa verður í huga að í tölum um launþega eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Hagstofa Íslands gefur út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja. Yfirlitið byggist á skattframtölum fyrir tekjuárin 2002–2016 og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofa Íslands framkvæmir samfellda vinnumarkaðsrannsókn (VMR) allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttöku, fjölda starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutíma eftir atvinnugreinum) árlega. Í VMR eru einnig upplýsingar um þá sem eru sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru, skráðir í Þjóðskrá og með fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Talnaefni
Launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu
Launþegar í öllum atvinnugreinum
Fjöldi starfandi eftir búsetu, kyni, uppruna og atvinnugrein

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.