Á 12 mánaða tímabili, frá september 2016 til ágúst 2017, voru að jafnaði 17.293 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 688 (4,1%) frá síðustu 12 mánuðum á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 185.600 einstaklingum laun sem er aukning um 8.700 (4,9%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

 

Launþegum fjölgaði milli ára í byggingariðnaði og ferðaþjónustu, en dregið hefur úr hraða. Launþegum fækkar í sjávarútvegi.

Í ágúst 2017 voru 2.608 launagreiðendur og um 13.200 launþegar í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og hafði launþegum fjölgað um 1.600 (14%) samanborið við ágúst 2016. Í ágúst voru 1.926 launagreiðendur og um 30.500 launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu og hafði launþegum fjölgað um 2.400 (8%) á einu ári. Launþegum í heild hefur á sama tíma fjölgað um 7.300 (4%).

Hafa verður í huga að í þessum tölum eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Tafla 1: Fjöldi launagreiðenda og launþega í nokkrum atvinnugreinum¹
  Launagreiðendur Launþegar ágúst
  ágúst 2017 2016 2017 Breyting %
           
Allar atvinnugreinar   17.511 189.900 197.200 7.300 4
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 648 9.800 9.300 -600 -6
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 1.044 17.900 17.800 -100 0
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.608 11.600 13.200 1.600 14
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 45-47) 2.305 26.600 27.800 1.200 5
Fjármála- og vátryggingastarfsemi (ÍSAT nr. 64-66) 401 6.600 6.800 100 2
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 554 42.400 42.600 200 0
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.089 16.400 16.900 400 3
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 1.926 28.100 30.500 2.400 8
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 894 13.300 13.500 200 1
Skapandi greinar (ÍSAT nr. 3212, 58-60, 6201-6202, 7021, 7111, 731, 741-743, 8552, 90, 9101-9102) 1.538 9.100 9.100 0 0
¹ Nánari lýsing á þessum atvinnugreinaflokkum er að finna í lýsigögnum          

Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið vanmat í nýjustu tölum þegar launagreiðendur skila ekki inn upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar verða jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna.

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í júlí 2017 telst nú vera 17.537 og heildarfjöldi launþega 198.600. Fjöldi launþega jókst um 8.500 (4,5 %) frá júlí 2016 til júlí 2017.

Þegar fréttatilkynning var gefin út í september 2017  töldust vera 17.185 launagreiðendur og 197.800 launþegar í júlí 2017. Fjöldi launþega var þá talinn hafa aukist um 7.700 (4,0%) frá júlí 2016 til júlí 2017.

Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggir á skattframtölum og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina. 

Hagstofa Íslands framkvæmir vinnumarkaðsrannsókn (VMR) samfellt allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttaka, fjöldi starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutími eftir atvinnugreinum) ársfjórðungslega. Í VMR eru einnig upplýsingar um sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru skráðir í Þjóðskrá og hafa fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Talnaefni:
     Einkennandi greinar ferðaþjónustu
     Allar atvinnugreinar