Áætlað er að tekjuafkoma hins opinbera hafi verið neikvæð um 34,2 milljarða króna á 3. ársfjórðungi 2021 eða sem nemur 4,0% af vergri landsframleiðslu (VLF) ársfjórðungsins.

Í heild er áætlað að tekjur hins opinbera hafi aukist um 10,4% frá þriðja ársfjórðungi 2020. Tekjur af sköttum á tekjur og hagnað einstaklinga og lögaðila jukust um 7,3% á sama tíma.

Heildarútgjöld hins opinbera eru talin hafa aukist um 2,8% á þriðja ársfjórðungi 2021 frá sama tímabili fyrra árs. Launakostnaður vegur þar þyngst en hann nemur um 33,2% af heildarútgjöldum. Áætlað er að fjárfesting hins opinbera hafi aukist um 12,7% frá þriðja ársfjórðungi 2020 og að félagslegar tilfærslur til heimila hafi aukist um 3,2% á sama tímabili.

Fjárhagur hins opinbera á 3. ársfjórðungi
20202021 Breyting
Verðlag hvers árs, milljarðar króna 3. ársfj. 3. ársfj. %
Heildartekjur 312,9 345,3 10,4
Heildarútgjöld 369,1 379,5 2,8
Fjárfesting 32,2 36,3 12,7
Tekjujöfnuður -56,2 -34,2
Tekjujöfnuður % af tekjum -18,0 -9,9
Tekjujöf. % af VLF ársfjórðungs -7,5 -4,0
Bráðabirgðatölur fyrir 2021

Bráðabirgðatölur fyrir 2021

Talnaefni