Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 5,5 milljarða króna á 3. ársfjórðungi 2019, eða sem nemur 0,7% af vergri landsframleiðslu ársfjórðungsins. Tekjur hins opinbera jukust um 3,4% á 3. ársfjórðungi 2019 frá sama tímabili fyrra árs. Heildarútgjöld jukust um 5,9% á 3. ársfjórðungi 2019 en um 7% á fyrstu 9 mánuðum ársins 2019 samanborið við fyrstu 9 mánuði ársins 2018. Stærsti útgjaldaliður hins opinbera er launakostnaður en hann nemur um 34% af heildarútgjöldunum. Félagslegar tilfærslur til heimila jukust um tæplega 28% á 3. ársfjórðungi 2019 samanborið við síðasta ár en þessa hækkun má að miklu leyti rekja til aukningu á útgjöldum Atvinnuleysistryggingasjóðs. Fjárfesting hins opinbera dróst saman um 3,7% á fyrstu 9 mánuðum ársins 2019 samanborið við sama tímabil fyrra árs.

Fjárhagur hins opinbera á 3. ársfjórðungi
20182019 Breyting
Verðlag hvers árs, milljarðar króna 3. ársfj. 3. ársfj. %
Heildartekjur 297,0 307,0 3,4
Heildarútgjöld 294,9 312,4 5,9
Fjárfesting 32,2 26,2 -18,6
Tekjujöfnuður 2,1 -5,5
Tekjujöfnuður % af tekjum 0,7 -1,8
Tekjujöf. % af VLF ársfjórðungs 0,3 -0,7

Heildartekjur og heildarútgjöld hins opinbera eftir ársfjórðungum 2017-2019

Talnaefni