Tekjuafkoma hins opinbera var jákvæð um 6,1 milljarð króna á 2. ársfjórðungi 2019, eða sem nemur 0,8% af vergri landsframleiðslu ársfjórðungsins. Tekjur hins opinbera jukust um 7,1% frá 2. ársfjórðungi 2018 en um 2,5% á fyrstu 6 mánuðum ársins 2019 samanborið við fyrstu sex mánuði ársins 2018. Helsta skýringin á auknum tekjum á 2. ársfjórðungi 2019 er tímasetning tekjufærslu arðgreiðslna. Arðgreiðslur frá fjármálafyrirtækjum voru tekjufærðar á fyrsta ársfjórðungi 2018 meðan tæp 70% af arðgreiðslum eru tekjufærðar á 2. ársfjórðungi 2019. Heildarútgjöld jukust um 6,1% á 2. ársfjórðungi 2019 frá sama tímabili fyrra árs. Launakostnaður vegur þar þyngst en hann nemur um 35,3% af heildarútgjöldum hins opinbera. Fjárfesting jókst um rúmlega 21% á 2. ársfjórðungi 2019 samanborið við sama tímabil fyrra árs. Taka þarf tillit til þess að á öðrum ársfjórðungi 2019 fékk ríkið nýjan Herjólf afhentan og er gjaldfærð fjárfesting vegna hans 4,4 milljarðar króna.

Fjárhagur hins opinbera á 2. ársfjórðungi
20182019 Breyting
Verðlag hvers árs, milljarðar króna 2. ársfj. 2. ársfj. %
Heildartekjur 288,0 308,5 7,1
Heildarútgjöld 284,8 302,3 6,1
Fjárfesting 23,2 28,1 21,1
Tekjujöfnuður 3,1 6,1
Tekjujöfnuður % af tekjum 1,1 2,0
Tekjujöf. % af VLF ársfjórðungs 0,4 0,8

Heildartekjur og heildarútgjöld hins opinbera eftir ársfjórðungum 2017-2019

Talnaefni