Út eru komin Hagtíðindi í efnisflokknum þjóðhagsreikningar um fjármál hins opinbera á 2. ársfjórðungi 2011. Í þeim ársfjórðungi var tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 23,6 milljarða króna sem er nokkru hagstæðari niðurstaða en á sama tíma 2010, en mun lakari afkoma en á fyrsta ársfjórðungi 2011 er hún var neikvæð um 17 milljarða króna. Tekjuhallinn nam 5,9% af landsframleiðslu ársfjórðungsins og 14,4% af tekjum hins opinbera.

Heildartekjur hins opinbera hækkuðu um 5% milli 2. ársfjórðungs 2010 og 2011 eða úr 156,1 milljarði króna í 163,8 milljarða króna. Tekjuhækkunin skýrist af 6 milljarða króna aukningu í tekju-sköttum, 2 milljarða króna aukningu í vöru- og þjónustusköttum og 0,6 milljarða króna meiri tekjum af tryggingagjöldum. Aðrar tekjur ríkissjóðs drógust hins vegar saman um 1,2 milljarða króna milli umræddra tímabila.

Heildarútgjöld hins opinbera hækkuðu um 2,8% á sama tíma eða úr 182,3 milljörðum króna 2010 í 187,4 milljarð króna 2011. Sú útgjaldahækkun skýrist af ríflega 4 milljarða króna hækkun í félagslegum tilfærslum til heimila, 2,2 milljarða króna aukningu í launakostnaði og 2,0 milljarða króna hækkun í kaupum á vöru og þjónustu. Á móti vegur um 2 milljarða króna lækkun í fjárfestingu og 1,2 milljarða króna lækkun í vaxtakostnaði og öðrum útgjöldum.

 

Heildarskuldir ríkissjóðs námu 1.803 milljörðum króna í lok 2. ársfjórðungs 2011 eða sem svarar 111,3% af áætlaðri landsframleiðslu ársins. Að teknu tilliti til peningalegra eigna var hrein peningaleg eign ríkissjóðs, þ.e. peningalegar eignir umfram skuldir, neikvæð um 686 milljarða króna í lok þessa ársfjórðungs eða sem svarar 42,4% af áætlaðri landsframleiðslu ársins. Til samanburðar var hrein peningaleg eign ríkissjóðs neikvæð um 35,5% af landsframleiðslu á sama ársfjórðungi 2010 og 27,5% á sama ársfjórðungi 2009. Hrein peningaleg eign ríkissjóðs versnaði því um 140 milljarða króna milli 2. ársfjórðungs 2010 og 2011.

Fjármál hins opinbera á 2. ársfjórðungi 2011 - Hagtíðindi

Talnaefni