Vinsamlegast athugið að þessari fréttatilkynningu var breytt 14. júní 2019 15:00 frá upprunalegri útgáfu þar sem arðgreiðslur voru vanáætlaðar.

Áætlað er að tekjuafkoma hins opinbera hafi verið neikvæð um 3,4 milljarða króna á 1. ársfjórðungi 2019 eða sem nemur 0,5% af vergri landsframleiðslu ársfjórðungsins. Í heild er áætlað að tekjur hins opinbera hafi dregist saman um 2,4% frá 1. fjórðungi 2018. Samdrátturinn skýrist aðallega af lægri arðgreiðslum fjármálafyrirtækja en á 1. ársfjórðungi 2018 var tekjufærður arður upp á 21,5 milljarða króna samanborið við tæpa 5,7 milljarða króna á 1. ársfjórðungi 2019. Áætlað er að heildarútgjöld hafi aukist um 8,1% á 1. ársfjórðungi 2019 frá sama tímabili fyrra árs. Launakostnaður vegur þar þyngst en hann er áætlaður 34,4% af heildarútgjöldum hins opinbera.

Fjárhagur hins opinbera á 1. ársfjórðungi
2018 2019 Breyting
Verðlag hvers árs, milljarðar króna 1. ársfj. 1. ársfj. %
Heildartekjur 295,1 287,9 -2,4
Heildarútgjöld 269,6 291,4 8,1
Fjárfesting 16,5 17,6 6,4
Tekjujöfnuður 25,4 -3,4 .
Tekjujöfnuður % af tekjum 8,6 -1,2 .
Tekjujöf. % af VLF ársfjórðungs 3,9 -0,5 .

Heildartekjur og heildarútgjöld hins opinbera eftir ársfjórðungum 2017-2019

Talnaefni