Út eru komin Hagtíðindi í efnisflokknum þjóðhagsreikningar um fjármál hins opinbera á 1. ársfjórðungi 2011. Í þeim ársfjórðungi var tekjuafkoma hins opinbera neikvæð um 13,3 milljarða króna, sem er mun hagstæðari niðurstaða en á sama tíma 2010 er hún var neikvæð um 20,7 milljarða króna. Tekjuhallinn nam 3,5% af landsframleiðslu ársfjórðungsins eða 8,2% af tekjum hins opinbera og hefur tekjuafkoman ekki verið hagstæðari síðan á þriðja ársfjórðungi 2008 á þennan mælikvarða.

Heildartekjur hins opinbera hækkuðu um 3,2% milli 1. ársfjórðungs 2010 og 2011 eða úr 157,4 milljörðum króna í 162,3 milljarða króna. Tekjuhækkunin skýrist af tveggja milljarða króna aukningu í tekjusköttum, svipaðri aukningu í tryggingagjöldum og ríflega eins milljarðs króna meiri tekjum af skatti á vöru og þjónustu.

Heildarútgjöld hins opinbera lækkuðu hins vegar um 1,4% á sama tíma eða úr 178 milljörðum króna 2010 í 175,6 milljarða króna 2011. Sú útgjaldalækkun skýrist aðallega af 2,6 milljarða króna lækkun á vaxtakostnaði og 1,5 milljarða króna lækkun í fjárfestingu. Á móti þessu vegur 1,5 milljarða króna hækkun á félagslegum tilfærslum hins opinbera.

Heildarskuldir ríkissjóðs námu 1.717 milljörðum króna í lok 1. ársfjórðungs 2011 eða sem svarar 106% af áætlaðri landsframleiðslu ársins. Að teknu tilliti til peningalegra eigna var hrein peningaleg eign ríkissjóðs, þ.e. peningalegar eignir umfram skuldir, neikvæð um 646 milljarða króna í lok þessa ársfjórðungs eða sem svarar 40% af áætlaðri landsframleiðslu ársins. Til samanburðar var hrein peningaleg eign ríkissjóðs neikvæð um 33,6% af landsframleiðslu á sama ársfjórðungi 2010 og 16,3% á sama ársfjórðungi 2009. Hrein peningaleg eign ríkissjóðs hefur því versnað um 129 milljarða króna milli 1. ársfjórðungs 2010 og 2011.

Fjármál hins opinbera á 1. ársfjórðungi 2011 - Hagtíðindi

Talnaefni