Áætlað er að tekjuafkoma hins opinbera hafi verið jákvæð um 30,7 milljarða króna árið 2018, eða sem nemur 1,1% af landsframleiðslu. Til samanburðar var afkoman jákvæð um 13,9 milljarða króna árið 2017. Bætt afkoma skýrist m.a. af lægri vaxta- og tilfærsluútgjöldum en taka verður tillit til þess að árið 2017 var í reikningum sveitarfélaga gjaldfærsla fjármangstilfærslu til Brúar lífeyrissjóðs upp á 32,0 milljarða króna.

Fjármál hins opinbera
Milljarðar króna á verðlagi hvers árs201220132014201520162017 2018 1
Heildartekjur hins opinbera 740,8 795,7 907,0 931,0 1.418,3 1.146,5 1.198,7
Heildarútgjöld hins opinbera 807,2 830,5 908,5 949,1 1.108,7 1.132,6 1.167,9
Tekjuafkoma hins opinbera -66,5 -34,8 -1,5 -18,2 309,6 13,9 30,7
Hlutfall af VLF %
Heildartekjur hins opinbera 40,2 40,6 43,7 40,7 56,7 43,8 42,8
Heildarútgjöld hins opinbera 43,8 42,4 43,8 41,5 44,3 43,3 41,7
Tekjuafkoma hins opinbera -3,6 -1,8 -0,1 -0,8 12,4 0,5 1,1
Tekjuafkoma ríkissjóðs -3,2 -1,7 0,8 -0,3 12,1 1,7 1,3
Tekjuafkoma sveitarfélaga -0,5 -0,4 -0,8 -0,6 0,1 -1,3 -0,3
Tekjuafkoma almannatrygginga 0,0 0,3 -0,1 0,0 0,3 0,1 0,1
1 Bráðabirgðatölur

Versnandi afkoma hins opinbera á 4. ársfjórðungi 2018
Áætlað er að tekjuafkoma hins opinbera hafi verið neikvæð um 0,1 milljarð króna á 4. ársfjórðungi 2018 sem er töluvert lakari afkoma en mælst hefur á ársfjórðungsgrunni að undanförnu. Versnandi afkoma skýrist m.a. af samdrætti í tekjum af virðisaukaskatti og tekjuskatti lögaðila. Í heild er áætlað að tekjur hins opinbera hafi aukist um 3,3% á 4. ársfjórðungi en vöxtur skatttekna mældist töluvert minni, eða 0,5%. Á sama tímabili er áætlað að heildarútgjöld hins opinbera hafi aukist um 9,2%. Launakostnaður hins opinbera vegur þar þyngst en áætlað er hann hafi aukist um 8,4% frá sama ársfjórðungi fyrra árs.

Fjárhagur hins opinbera á 4. ársfjórðungi
20172018 Breyting
Verðlag hvers árs, milljarðar króna 4. ársfj. 4. ársfj. %
Heildartekjur 308,4 318,6 3,3
Heildarútgjöld 291,8 318,7 9,2
Fjárfesting 25,0 38,0 52,3
Tekjujöfnuður 16,7 -0,1
Tekjujöfnuður % af tekjum 5,4 0,0
Tekjujöf. % af VLF ársfjórðungs 2,4 0,0

Heildartekjur og heildarútgjöld hins opinbera eftir ársfjórðungum

Tekjur hins opinbera 42,8% af VLF
Tekjur hins opinbera námu um 1.198,7 milljörðum árið 2018, eða sem nemur 42,8% af áætlaðri landsframleiðslu ársins. Til samanburðar mældust tekjur hins opinbera 1.146,5 milljarðar árið 2017, eða sem nemur 43,8% af landsframleiðslu þess árs. Á verðlagi hvers árs jukust tekjur hins opinbera um 52,2 milljarða á árinu 2018, borið saman við fyrra ár eða um 4,6%.

Tekjur og útgjöld hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu

Heildartekjur ríkissjóðs jukust um 3,8% árið 2018 samanborið við fyrra ár og námu alls 882,7 milljörðum króna. Tekjur sveitarfélaga jukust nokkuð meira eða um 6,7% og námu alls 354,3 milljörðum króna. Heildartekjur almannatrygginga jukust mest eða um 9,3% og námu alls 245,4 milljörðum króna á árinu 2018.

Heildartekjur hins opinbera og undirgeira þess
Verðlag hvers árs, milljarðar króna201220132014201520162017 2018 1
Hið opinbera 740,8 795,7 907,0 931,0 1.418,3 1.146,5 1.198,7
Ríkissjóður 545,5 584,5 686,1 692,4 1.149,0 850,5 882,7
Sveitarfélög 224,4 243,6 254,9 273,6 308,3 331,9 354,3
Almannatryggingar 157,8 166,8 168,6 178,8 200,3 224,4 245,4
Hlutfall af VLF %
Hið opinbera 40,2 40,6 43,7 40,6 56,9 43,8 42,8
Ríkissjóður 29,6 29,8 33,1 30,2 46,1 32,5 31,5
Sveitarfélög 12,2 12,4 12,3 11,9 12,4 12,7 12,6
Almannatryggingar 8,6 8,5 8,1 7,8 8,0 8,6 8,8
1 Bráðabirgðatölur

Skattar á tekjur og hagnað jukust um 6,4% árið 2018
Skattar á tekjur og hagnað er stærsti tekjuliður hins opinbera og skilaði 42,8% af heildartekjum hins opinbera á árinu 2018. Alls námu tekjur hins opinbera af tekjusköttum 513,4 milljörðum á árinu 2018 og jukust um 6,4% frá fyrra ári. Sem hlutfall af landsframleiðslu námu skattar af tekjum og hagnaði 18,3% árið 2018. Tekjur hins opinbera af sköttum á vöru og þjónustu jukust nokkru minna á árinu 2018 borið saman við fyrra ár eða um 2,7%. Skattar á vöru og þjónustu námu 28% af heildartekjum árið 2018, eða 12% af landsframleiðslu ársins.

Skatttekjur og tryggingagjöld hins opinbera
Verðlag hvers árs, milljarðar króna201220132014201520162017 2018 1
Skatttekjur og tryggingagjöld 626,4 676,1 774,3 812,0 1.265,6 981,4 1.028,5
Skattar á tekjur og hagnað 283,2 315,6 360,5 381,0 429,5 482,6 513,4
Skattar á launagreiðslur 5,4 6,5 7,0 6,6 7,4 7,9 8,5
Eignaskattar 2 44,3 46,5 49,6 43,5 432,6 54,0 51,5
Skattar á vöru og þjónustu 210,9 220,8 233,9 257,8 290,8 326,9 335,7
Skattar á alþjóðaviðskipti 7,7 5,8 6,1 5,0 5,1 3,9 4,2
Aðrir skattar 10,0 11,0 43,8 38,4 14,9 16,4 17,0
Tryggingagjöld 64,9 69,9 73,4 79,7 85,4 89,6 98,1
Hlutfall af VLF %
Skatttekjur og tryggingagjöld 34,0 34,5 37,3 35,4 50,8 37,5 36,7
Skattar á tekjur og hagnað 15,4 16,1 17,4 16,6 17,2 18,4 18,3
Skattar á launagreiðslur 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Eignaskattar 2 2,4 2,4 2,4 1,9 17,4 2,1 1,8
Skattar á vöru og þjónustu 11,5 11,3 11,3 11,2 11,7 12,5 12,0
Skattar á alþjóðaviðskipti 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
Aðrir skattar 0,5 0,6 2,1 1,7 0,6 0,6 0,6
Tryggingagjöld 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5
1 Bráðabirgðatölur
2 Tekjur ríkissjóðs af stöðugleikaframlagi upp á 384,2 ma.kr. eru meðtaldar 2016

Útgjöld hins opinbera jukust um 3,1% árið 2018
Útgjöld hins opinbera eru áætluð 1.167,9 milljarðar króna árið 2018 og jukust um 3,1% milli ára. Áætlað er að útgjöld ríkissjóðs hafi aukist um 5,1%, útgjöld almannatrygginga um 9,3% en að útgjöld sveitarfélaga hafi dregist saman um 0,9% frá fyrra ári. Hafa ber í huga að á árinu 2017 var gjaldfærð fjármagnstilfærsla sveitarfélaga til Brúar lífeyrissjóðs upp á 32 milljarða króna. Að frádreginni þeirri fjármagnstilfærslu er áætlað að heildarútgjöld sveitarfélaga hafi aukist um 8,6% á árinu 2018 samanborið við fyrra ár.

Útgjöld hins opinbera og undirgeira þess
Í milljörðum króna201220132014201520162017 2018 1
Hið opinbera 807,2 830,5 908,5 949,1 1.108,7 1.132,6 1.167,9
Ríkissjóður 603,9 618,0 669,8 698,3 847,3 804,8 846,0
Sveitarfélög 233,0 250,9 271,3 287,0 306,7 365,1 361,8
Almannatryggingar 157,3 160,8 170,0 177,7 194,0 223,0 243,7
Hlutfall af VLF %
Hið opinbera 43,8 42,4 43,8 41,4 44,5 43,3 41,7
Ríkissjóður 32,8 31,5 32,3 30,4 34,0 30,8 30,2
Sveitarfélög 12,7 12,8 13,1 12,5 12,3 14,0 12,9
Almannatryggingar 8,5 8,2 8,2 7,7 7,8 8,5 8,7
1 Bráðabirgðatölur

Samneysluútgjöld hins opinbera, þ.e. launaútgjöld, kaup á vöru og þjónustu og afskriftir að frádreginni sölu á vöru og þjónustu, námu 660,5 milljörðum króna, eða 23,6% af landsframleiðslu árið 2018. Er það aukning um 7,7% milli ára. Launakostnaðurinn vegur þyngst og er áætlað að hann hafi aukist um 8,7% frá árinu 2017. Fjárfestingarútgjöld hins opinbera jukust um 21,3% árið 2018, en hlutfall þeirra af landsframleiðslu hefur farið hækkandi undanfarin ár og mældist 3,8% á síðasta ári. Mikill vöxtur í fjárfestingu hins opinbera skýrist meðal annars af afhendingu Hvalfjarðarganga frá einkahlutafélaginu Speli til ríkisins. Er eignin skráð sem fjárfesting hjá ríkinu en á móti fjárfestingarútgjöldum tekjufærist fjármagnstilfærsla í rekstri ríkisins þannig að afhendingin hefur ekki áhrif á afkomuna. Bráðabirgðatölur benda til þess að félagslegar tilfærslur til heimila hafi aukist um 9% á árinu 2018 og nemi 6,5% af landsframleiðslu borið saman við 6,3% árið áður. Áætlað er að vaxtagjöld hins opinbera árið 2018 hafi lækkað um 14,7% samanborið við árið 2017, en sem hlutfall af landsframleiðslu námu vaxtagjöldin 3,1% samanborið við 3,9% árið 2017.

Hagræn flokkun útgjalda hins opinbera
Hlutfall af VLF %201220132014201520162017 2018 1
Heildarútgjöld 43,8 42,4 43,8 41,4 44,5 43,3 41,7
Laun 13,1 13,1 13,3 13,4 13,3 14,0 14,2
Kaup á vöru og þjónustu 11,6 11,3 11,1 10,5 10,2 10,6 10,4
Vaxtagjöld 4,6 4,4 4,6 4,4 3,9 3,9 3,1
Fjárframlög 1,7 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3
Framleiðslustyrkir 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Félagslegar tilf. til heimila 7,3 6,8 6,7 6,2 5,9 6,3 6,5
Önnur tilfærsluútgjöld 2,7 2,1 3,5 2,5 6,9 3,6 2,3
Fjárfesting 2,6 2,8 3,0 2,8 2,7 3,4 3,8
1 Bráðabirgðatölur

Samneysla og fjárfesting hins opinbera sem hlutfall af VLF

Útgjöld til heilbrigðis- og menntamála
Einn stærsti málaflokkurinn í opinberum rekstri eru heilbrigðismálin og árið 2018 er áætlað að 17,0% útgjalda hins opinbera hafi runnið til þeirra. Áætlað er að heilbrigðisútgjöld hins opinbera hafi numið 198,8 milljörðum króna, eða 7,1% af landsframleiðslu árið 2018, sem er nær óbreytt hlutfall frá fyrra ári.

Útgjöld hins opinbera til fræðslumála eru áætluð 187,4 milljarðar króna á árinu 2018, eða 6,7% af landsframleiðslu. Tæplega helmingur útgjalda hins opinbera til fræðslumála rann til grunnskólastigsins, eða sem nemur 3,2% af landsframleiðslu. Til háskólastigsins runnu 19,8% af fræðsluútgjöldum hins opinbera, eða 1,3% af landsframleiðslu. Framhaldsskólastigið tók til sín 16,5% útgjaldanna og 10,3% fóru til leikskólastigsins. Í heildina námu útgjöld til fræðslumála 16,0% af heildarútgjöldum hins opinbera.

Útgjöld hins opinbera sem hlutfall af VLF

Heildarskuldir hins opinbera námu 68,2% af landsframleiðslu í lok árs 2018
Peningalegar eignir hins opinbera námu samkvæmt áætlun 1.413 milljörðum króna í árslok 2018, eða sem nemur 50,4% af landsframleiðslu. Heildarskuldir hins opinbera námu samkvæmt áætlun 1.913 milljörðum króna í árslok 2018, eða 68,2% af landsframleiðslu samanborið við 75,3% í lok árs 2017. Er þetta sjöunda árið í röð þar sem skuldir hins opinbera sem hlutfall af landsframleiðslu fara lækkandi en þær hafa ekki mælst lægri á þann mælikvarða í áratug.

Í árslok 2018 er áætlað að erlendar lántökur hafi numið 4,5% af landsframleiðslu en hlutfall erlenda skulda hefur farið hratt lækkandi undanfarin ár. Innlendar lántökur sem hlutfall af landsframleiðslu hafa einnig farið lækkandi og námu 8,0% af landsframleiðslu í árslok 2018. Eignir og skuldir eru áætlaðar út frá greiðslutölum árið 2018 og geta niðurstöður breyst þegar endanlegt uppgjör liggur fyrir.

Peningalegar eignir og skuldir hins opinbera
Hlutfall af VLF %201220132014201520162017 2018 1
Peningalegar eignir 67,3 60,5 61,6 49,1 50,9 56,1 50,4
Skuldir 119,0 110,2 109,0 95,3 84,2 75,3 68,2
Verðbréf 45,6 43,0 42,3 38,9 34,0 28,8 25,3
Lántökur 43,8 38,8 36,4 26,1 17,2 14,3 12,4
Innlendir lántökur 19,0 18,2 16,2 12,7 9,0 9,8 8,0
Erlendir lántökur 24,8 20,5 20,2 13,4 8,2 4,5 4,5
Lífeyrisskuldbindingar 23,8 23,3 23,6 25,3 27,8 27,1 25,2
Viðskiptaskuldir 5,8 5,1 6,6 5,0 5,1 5,0 5,3
Hrein peningaleg eign -51,7 -49,7 -47,4 -46,2 -33,3 -19,2 -17,8
1 Bráðabirgðatölur

Skuldir ríkissjóðs og sveitarfélaga sem hlutfall af VLF

Gerðar hafa verið breytingar á fyrirkomulagi reglulegrar miðlunar fjármála hins opinbera. Í stað Hagtíðinda verða niðurstöður framvegis kynntar með útgáfu efnismeiri frétta.

Talnaefni