FRÉTT FERÐAÞJÓNUSTA 23. MARS 2020

Launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu voru 23.300 í janúar og hefur þeim fækkað um 11% samanborið við janúar 2019. Samdráttur launþega nær til allra atvinnugreina tengdum ferðaþjónustu en mest fækkun var í farþegaflutningi með flugi þar sem launþegum fækkaði um 24%.

Tekjur af erlendum ferðamönnum á 4. ársfjórðungi 2019 lækkuðu um 14%, úr 103 milljörðum króna í 86 milljarða borið saman við sama ársfjórðung 2018. Tekjur af flugi lækkuðu um 8 milljarða, eða 23%, á meðan neysla ferðamanna lækkaði um 6,5 milljarða, eða 9%, á sama tímabili. Sé árið 2019 í heild borið saman við árið 2018 lækkuðu tekjur á milli ára af erlendum ferðamönnum um 10%, eða um 50 milljarða, og er hægt að rekja lunga þeirrar lækkunar til 43 milljarða króna samdráttar í tekjum af flugi á milli ára.

Velta einkennandi greina ferðaþjónustu samkvæmt virðisaukaskattsskýrslum í nóvember og desember 2019 lækkaði um 8% samanborið við sama tímabil árið 2018. Velta í farþegaflutningum með flugi nam rúmum 31 milljarði á tímabilinu sem er 5% minna en í nóvember og desember 2018. Velta gististaða nam rúmum 11,5 milljörðum og dróst saman um 14% samanborið við sama tímabil 2018.

Árið 2019 nam velta í einkennandi greinum ferðaþjónustu 615,5 milljörðum króna samanborið við 682 milljarða árið 2018. Þessa lækkun má að langstærstum hluta rekja til lægri veltu í farþegaflutningum milli landa með flugi sem var 60 milljörðum lægri árið 2019 en árið 2018.

Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur, tekjur af erlendum ferðamönnum, veltu samkvæmt virðisaukaskattsskýrslum og launþega í einkennandi greinum ferðaþjónustu. Auk þess eru birtar uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu, umferðatölur frá Vegagerðinni, talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu og tölur um farþega- og flughreyfingar frá ISAVIA.

Skammtímahagvísar ferðaþjónustu Janúar  Febrúar - janúar 
Gistinætur20192020 %2018-20192019-2020%
Gistinætur alls522.110509.027-3%10.861.92210.482.876-3%
Hótel & gistiheimili321.996346.4568%5.845.2505.809.519-1%
Gisting greidd gegnum vefsíður á borð við Airbnb104.00061.000-41%1.809.0001.577.000-13%
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting)19.00014.500-24%521.000450.500-14%
Aðrar tegundir skráðra gististaða177.11487.07113%2.686.6722.645.857-2%
  Janúar  Febrúar - janúar 
Framboð og nýting hótelherbergja20192020 %2018-20192019-2020 %
Gistinætur272.066291.5827%4.454.4804.543.6612%
Framboð hótelherbergja9.86410.7449%120.513129.9798%
Nýting50,0%49,1%-0,9067,5%64,4%-3,10
  4. ársfjórðungur  1. ársfjórðungur - 4. ársfjórðungs
Þjónustujöfnuður (milljónir króna)20182019 %20182019 %
Tekjur af erlendum ferðamönnum102.96188.554-14%519.369469.866-10%
- Flug34.83926.831-23%182.103139.189-24%
- Neysla / Ferðalög68.12161.724-9%337.267330.677-2%
  Nóvember - desember  Janúar - desember 
Velta samkvæmt virðisaukaskattskýrslum220182019 %20182019 %
Velta alls (milljónir króna)90.28083.114-8%682.326615.606-10%
- Farþegaflutningar milli landa með flugi32.87331.177-5%288.059228.344-21%
- Rekstur gististaða13.30911.501-14%101.76698.686-3%
- Veitingasala og -þjónusta16.49116.291-1%100.15099.9860%
- Bílaleigur7.5776.550-14%51.38048.078-6%
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis)1.9961.686-16%16.88116.151-4%
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi)13.97112.361-12%95.64197.3452%
- Farþegaflutningar á landi3.7283.267-12%23.08121.773-6%
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám334281-16%5.3705.241-2%
  Janúar  Meðalfjöldi launþega febrúar - janúar
Launþegar320192020 %2018-20192019-2020 %
Launþegar alls26.10023.300-11%29.00726.991-7%
- Farþegaflutningar með flugi5.0003.800-24%5.3614.340-19%
- Rekstur gististaða5.8005.600-5%6.9836.867-2%
- Veitingasala og -þjónusta9.9009.000-9%10.68810.013-6%
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur3.6003.200-10%3.8813.804-2%
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu2.5002.300-7%2.8172.615-7%
  Mars  Meðalfjöldi apríl - mars 
Bílaleigubílar420192020 %2018-20192019-2020 %
Bílaleigubílar alls24.03822.668-6%25.40324.377-4%
Bílaleigubílar í umferð21.20820.049-5%23.55122.638-4%
Bílaleigubílar úr umferð2.8302.619-7%1.8521.739-6%
  Febrúar  Mars - febrúar 
Umferð á hringveginum520192020 %2018-20192019-2020 %
Suðurland11.67311.226-4%181.971175.989-3%
Vesturland10.76510.154-6%167.512171.4592%
Norðurland5.3404.798-10%104.074102.320-2%
Austurland1.2751.213-5%27.78327.023-3%
  Febrúar  Mars - febrúar 
Talning farþega úr landi20192020 %2018-20192019-2020 %
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll5189.579167.458-12%2.966.3012.554.761-14%
- Erlent ríkisfang149.004133.001-11%2.296.3371.952.013-15%
- Íslenskt ríkisfang40.57534.457-15%669.964602.747-10%
  Febrúar  Mars - febrúar 
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll20192020 %2018-20192019-2020 %
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir)508.183393.286-23%97.55183.639-14%
Heildarfarþegahreyfingar75.2314.664-11%9.734.7486.973.436-28%
- Brottfarir191.349167.496-12%2.955.2112.565.194-13%
- Komur199.190170.198-15%2.940.2442.559.620-13%
- Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar)118.55455.592-53%3.837.3311.840.711-52%

Taflan á pdf

1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
3 Tölur námundaðar að næsta hundraði
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
6 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
7 Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir.

Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1000 , netfang gistiskyrslur@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.