FRÉTT FERÐAÞJÓNUSTA 20. JANÚAR 2020

Farþegum sem komu til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll í desember fækkaði um 10% og voru tæplega 169 þúsund samanborið við tæplega 187 þúsund í sama mánuði árið áður. Þar af fækkaði farþegum með erlent ríkisfang um 9% á meðan farþegum með íslenskt ríkisfang fækkaði um 12%.

Heildarfarþegafjöldi til landsins í gegnum Keflavíkurflugvöll árið 2019 dróst saman um 13% samanborið við 2018. Farþegum með erlent ríkisfang fækkaði úr rúmlega 2,3 milljónum í tæplega 2 milljónir, eða um 14%, á sama tíma og farþegum með íslenskt ríkisfang fækkaði um 9%, úr tæplega 670 þúsund í 610 þúsund.

Virðisaukaskattskyld velta í einkennandi greinum ferðaþjónustu í september og október á síðasta ári nam 106 milljörðum króna. Lækkaði hún um 8% frá sama tímabili árið áður þegar hún nam 115 milljörðum. Lækkaði velta í öllum einkennandi greinum ferðaþjónustu á þessu tímabili. Velta bílaleiga lækkaði hlutfallslega mest, eða um 16% á meðan velta í farþegaflutningum á landi lækkaði um 11% og velta tengd farþegaflutningum með flugi lækkaði um 10%.

Sé virðisaukaskattskyld velta á tímabilinu nóvember 2018 til október 2019 borin saman við síðustu 12 mánuði þar áður lækkaði veltan um 9%, eða um 62 milljarða á milli ára. Á sama tímabili lækkaði velta tengd farþegaflutningum með flugi um 22%, eða um 64 milljarða.

Gistinóttum í nóvember fjölgaði um 4% borið saman við sama mánuð í fyrra, eða um rúmar 23 þúsund. Fjölgunina má rekja að mestu leyti til gistinótta á hótelum sem fjölgaði um rúmlega 16 þúsund á sama tímabili. Framboð hótelherbergja jókst einnig á sama tímabili um 7% á meðan nýtingarhlutfall þeirra stóð í stað.

Í þessari útgáfu skammtímahagvísa ferðaþjónustu eru birtar uppfærðar tölur um gistinætur og virðisaukaskattskylda veltu í einkennandi greinum ferðaþjónustu. Auk þess eru uppfærðar tölur um bílaleigubíla frá Samgöngustofu og talningu farþega til landsins samkvæmt talningu Ferðamálastofu.

Skammtímahagvísar ferðaþjónustu Nóvember  Desember - nóvember 
Gistinætur20182019 %2017-20182018-2019%
Gistinætur alls571.776595.0764%10.865.02510.524.184-3%
Hótel & gistiheimili366.966381.8344%5.843.0795.788.505-1%
Gisting greidd gegnum vefsíður á borð við Airbnb83.00076.000-8%1.812.0001.642.000-9%
Óskráðar gistinætur (bíla- og innigisting)24.00022.000-8%533.900452.000-15%
Aðrar tegundir skráðra gististaða197.810114.24217%2.676.0462.641.679-1%
  Nóvember  Desember - nóvember 
Framboð og nýting hótelherbergja20182019 %2017-20182018-2019 %
Gistinætur306.768323.0365%4.471.0984.432.879-1%
Framboð hótelherbergja10.10310.7667%119.317126.1986%
Nýting58%57%-168%65%-4
  3. ársfjórðungur  4. ársfjórðungur - 3. ársfjórðungs
Þjónustujöfnuður (milljónir króna)20182019 %2017-20182018-2019 %
Tekjur af erlendum ferðamönnum194.412169.678-13%511.966484.702-5%
- Flug69.42649.297-29%182.138147.230-19%
- Neysla / Ferðalög124.985120.381-4%329.828337.4722%
  September - október  Nóvember - október 
Virðisaukaskattskyld velta220182019 %2017-20182018-2019 %
Velta alls (milljónir króna)115.336106.279-8%683.940621.931-9%
- Farþegaflutningar með flugi45.65441.135-10%293.996229.955-22%
- Rekstur gististaða18.64017.469-6%100.450100.2120%
- Veitingasala og -þjónusta17.31216.682-4%99.31699.9111%
- Bílaleigur8.9017.501-16%51.47549.105-5%
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis)3.4303.257-5%16.46016.4580%
- Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi)16.58515.860-4%93.43798.8116%
- Farþegaflutningar á landi3.8453.443-11%23.42622.183-5%
- Farþegaflutningar á sjó, vötnum og ám970931-4%5.3845.291-2%
  Október  Meðalfjöldi launþega nóvember - október
Launþegar320182019 %2017-20182018-2019 %
Launþegar alls28.90026.300-9%28.94127.525-5%
- Farþegaflutningar með flugi5.6004.300-23%5.2004.700-10%
- Rekstur gististaða6.9006.800-1%7.0006.900-1%
- Veitingasala og -þjónusta10.6009.600-9%10.80010.200-6%
- Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur3.8003.600-5%3.8003.8000%
- Aðrar atvinnugreinar tengdar ferðaþjónustu2.8002.600-9%2.8002.600-7%
  Janúar  Meðalfjöldi febrúar - janúar
Bílaleigubílar420192020 %20192020 %
Bílaleigubílar alls24.53723.265-5%25.28524.596-3%
Bílaleigubílar í umferð21.54420.525-5%23.35822.817-2%
Bílaleigubílar úr umferð2.9932.740-8%1.9271.779-8%
  Desember  Janúar - Desember 
Umferð á hringveginum520182019 %20182019 %
Suðurland11.36510.593-7%180.170177.518-1%
Vesturland10.17510.1910%164.709173.3195%
Norðurland4.7484.359-8%103.317103.4400%
Austurland1.2141.156-5%27.77127.123-2%
  Desember  Janúar - Desember 
Talning farþega úr landi20182019 %20182019 %
Farþegar í gegnum Keflavíkurflugvöll6186.853168.850-10%2.984.0182.597.536-13%
- Erlent ríkisfang137.230125.421-9%2.315.9251.987.575-14%
- Íslenskt ríkisfang49.62343.429-12%668.093609.961-9%
  Nóvember  Desember - nóvember 
Umferð í gegnum Keflavíkurflugvöll20182019 %2017-20182018-2019 %
Heildarfjöldi flughreyfinga (komur/brottfarir)6.8806.812-1%98.63588.312-10%
Heildarfarþegahreyfingar7629.189435.339-31%8.668.5947.887.792-9%
- Brottfarir202.582176.582-13%2.964.8532.632.983-11%
- Komur194.691168.423-13%2.946.8202.633.313-11%
- Skiptifarþegar (Skiptifarþegar eru taldir tvisvar)230.64090.334-61%3.861.2732.126.689-45%

Tafla á pdf

1 Aðrar tegundir skráðra gististaða eru tjaldsvæði, farfuglaheimili, orlofshús, skálar í óbyggðum, íbúðagisting, svefnpokagististaðir og heimagististaðir
2 Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (erlendis): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög erlendis, þ.e. er undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988). Ferðaskrifstofur og skipuleggjendur (á Íslandi): Þjónusta sem veitt er í sambandi við ferðalög á Íslandi, þ.e. er ekki undanþegin virðisaukaskatti skv. 12. grein laga um virðisaukaskatt (nr. 50/1988).
3 Tölur námundaðar að næsta hundraði
4 Skv. gögnum frá Samgöngustofu
5 Skv. talningu frá Vegagerðinni í gegnum 14 lykilteljara á hringveginum. Mánaðartölur sýna meðalfjölda talninga á dag í hverjum mánuði. Árstímabil sýnir heildartalningar yfir árið
6 Skv. talningu frá Ferðamálastofu
7Farþegahreyfingar telja brottfarir, komur og skiptifarþega sem eru tvítaldir.

Talnaefni
Hagvísar í ferðaþjónustu
Þjónustujöfnuður
Tekjur af erlendum ferðamönnum

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1260 , netfang fyrirtaekjatolfraedi@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.