Gistinætur á skráðum gististöðum voru um 1.472.200 í ágúst síðastliðnum og hafa þær aldrei verið fleiri í ágúst. Gistinætur erlendra ferðamanna voru um 81% gistinátta, eða um 1.188.200, sem er 70% aukning frá fyrra ári (699.900). Gistinætur Íslendinga voru um 284.000 sem er 16% samdráttur frá fyrra ári. Gistinætur á hótelum og gistiheimilum voru um 829.500,þar af 597.800 á hótelum og um 642.700 á öðrum tegundum skráðra gististaða (íbúðagisting, orlofshús, tjaldsvæði o.s.frv.).

Gistinætur á hótelum í ágúst voru 597.800 og jókst hótelgisting í öllum landshlutum samanborið við ágúst 2021. Gistinætur erlendra ferðamanna voru 492.300, eða 82% af hótelgistinóttum, á meðan gistinætur Íslendinga voru 105.500 (18%). Gistinóttum erlendra ferðamanna fjölgaði um 54% á meðan þeim fækkaði um 12% hjá Íslendingum.

Á tólf mánaða tímabili, frá september 2021 til ágúst 2022, var heildarfjöldi gistinátta á hótelum um 4.244.800 sem er tæplega þrefalt meira en á sama tímabili árið áður. Aukning var í öllum landshlutum á þessu tímabili.

Framboð hótelherbergja í ágúst jókst um 14% frá ágúst 2021. Herbergjanýting á hótelum var 88,6% og jókst um 13,1 prósentustig frá fyrra ári.

Lýsigögn
Gistináttatölur fyrir hótel koma úr gistináttagrunni Hagstofu Íslands. Lýsigögn um fjölda gististaða, gesta og gistinátta má nálgast á vef Hagstofunnar.

Frá vorinu 2020 gaf Hagstofan um tíma út áætlun út frá fyrstu skilum fyrir gistinætur á hótelum. Þeirri útgáfu hefur nú verið hætt.

Allar tölur fyrir 2022 eru bráðabirgðatölur nema gistináttatölur hótela þar sem bráðabirgðatölur eru fyrir ágúst 2022. Áætlun fyrir aðrar tegundir gististaða en hótel er um þessar mundir háð meiri óvissu en vanalega fyrir tilstilli örra breytinga á framboði og nýtingu og því er rétt að taka þeim tölum með sérstökum fyrirvara þar til endanlegar tölur liggja fyrir.

Talnaefni