Í fyrra fengu 7.736 heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hafði heimilum sem þáðu slíkar greiðslur fjölgað um 21 (0,3%) frá árinu áður. Það er viðsnúningur frá fyrri árum. Frá árinu 2007 til ársins 2011 fjölgaði heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð að jafnaði um 860 á ári eða úr 4.280 heimilum árið 2007 í 7.715 árið 2011. Fjölmennustu hóparnir sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2012 voru sem fyrr einstæðir barnlausir karlar (43,0% heimila) og einstæðar konur með börn (27,1% heimila). Þá var tæplega helmingur (48,3%) viðtakenda fjárhagstoðar í fyrra atvinnulaus og af þeim tæplega tveir þriðju án bótaréttar, alls 2.270 einstaklingar.

Á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2012 bjuggu 12.586 einstaklingar eða 3,9% þjóðarinnar, þar af voru 4.190 börn (17 ára og yngri) eða 5,3% barna á þeim aldri. Árið 2011 bjuggu 12.540 einstaklingar eða 3,6% þjóðarinnar á slíkum heimilum, þar af voru 4.098 börn eða 5,1% barna.

Árið 2012 nutu 8.387 heimili félagslegrar heimaþjónustu. Rúmlega fjögur af hverjum fimm þessara heimila voru heimili aldraðra eða 6.800 (81,1%) og hafði þeim fjölgað um 29 (0,3%) frá árinu 2011. Á þessum heimilum aldraðra bjuggu 8.511 einstaklingur og jafngildir það 20,5% landsmanna 65 ára og eldri. Í Reykjavík naut fjórðungur (24,2%) 65 ára og eldri félagslegrar heimaþjónustu.

Meðalfjöldi vinnustunda við heimaþjónustu á heimili árið 2012 var 116 (2,5 stundir á viku) og hafði þeim fjölgað um fimm frá árinu á undan. Um 34% vinnustunda voru eingöngu við þrif, en í öðrum tilvikum var einnig um persónulega þjónustu að ræða.

Árið 2012 nutu 1.945 börn dagvistar á einkaheimilum og hafði þeim fækkað um 112 (-5,4%) frá árinu á undan. Alls voru tæp 7% barna 0 til 5 ára í slíkri dagvistun árið 2012. Rúm 5% allra barna á fyrsta ári voru í dagvistun á einkaheimili og tæp 37% eins árs barna, en það eru börn sem ekki hafa náð leikskólaaldri.

Félagsþjónusta sveitarfélaga 2012  - Hagtíðindi

Talnaefni