Frá árinu 1987 hefur Hagstofa Íslands leitað upplýsinga frá sveitarfélögum árlega um fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu og dagvistun barna á einkaheimilum. Árið 2010 fengu 6.910 heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hafði heimilum sem þáðu slíkar greiðslur fjölgað um 916 (15,3%) frá árinu áður og um 1.881 (37,4%) frá 2008.  Frá árinu 2008 til 2010 jukust útgjöld sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar um tæpar 1.302 milljónir eða rúmlega 77%, en á föstu verðlagi jukust þau um rúm 50%.

Fjölmennasti hópurinn árið 2010 sem fékk fjárhagsaðstoð var sem fyrr einstæðir barnlausir karlar (43,6% heimila) og einstæðar konur með börn (27,1% heimila). Á heimilum sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2010 bjuggu 11.468 einstaklingar eða 3,6% þjóðarinnar, þar af voru 3.974 börn (17 ára og yngri) eða 5% barna á þeim aldri. Árið 2008 bjuggu 9.097 einstaklingar eða 2,8% þjóðarinnar á slíkum heimilum, þar af voru 3.587 börn eða 4,5% barna. 

Árið 2010 nutu 8.148 heimili félagslegar heimaþjónustu og hafði þeim fjölgað um 88 (1,1%) frá árinu á undan og um 284 (3,6%) frá árinu 2008. Tæplega fjögur af hverjum fimm þessara heimila voru heimili aldraðra eða 6.493 (79,7%) og hafði þeim fjölgað um 474 (7,9%) frá árinu 2008. Á þessum heimilum aldraðra bjó 8.091 einstaklingur og jafngildir það 20,8% þeirra landsmanna sem eru 65 ára og eldri. Í Reykjavík naut fjórðungur (25%) 65 ára og eldri félagslegrar heimaþjónustu. Meðalfjöldi vinnustunda á heimili árið 2010 voru 114 (2,5 stundir á viku) og hafði meðalfjölda vinnustunda fækkað um 4 frá árinu á undan.

Árið 2010 naut 1.771 barn dagvistar á einkaheimilum og hafði þeim fjölgað um 157 (9,7%) frá árinu á undan. Alls voru rúm 6% barna 0 til 5 ára í slíkri dagvistun árið 2010. Þar af voru tæp 6% allra barna á fyrsta ári og rúm 30% 1 árs barna, en það eru börn sem ekki hafa náð leikskólaaldri.  

Félagsþjónusta sveitarfélaga 2008-2010 - Hagtíðindi

Talnaefni